• Регистри
  • BS

    Напомена: упит у бирачки списак садржи податак о гласању бирача по месту пребивалишта, а не и податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према изабраном месту гласања односно према месту боравишта у иностранству.