Регистар посредника

Према одредбама Закона о посредовању у решавању спорова („Службени гласник РС”, број 55/2014), лице које је добило дозволу за посредовање у законом предвиђеном поступку, уписује се у Регистар посредника.

Регистар је јаван и објављује се на интернет страници министарства.

Име
Презиме

Абдоли (Божидар ) Мирјана

Година и место рођења : 1955 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Недељка Чабриновића 49, 11000 Београд

Е-маил адреса : advokat.m.a@hotmail.rs

Број мобилног телефона : 063/88-32-707

Број телефона : 011/35-40-149

Број и датум одлуке : 740-09-142/2017-22 од 2017-06-09

Агатоновић Стејић (Никола ) Снежана

Година и место рођења : 1972 . - Панчево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Дринска 15/41, 26000 Панчево

Е-маил адреса : agatonovic.stejic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/8429-200

Број телефона : 013/353-871;013/351-620

Број и датум одлуке : 740-09-00689/2015-22 од 2015-08-20

Алексић (Војислав ) Јелена

Година и место рођења : 1970 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Трг краља Милана 21, 18000 Ниш

Е-маил адреса : advokati.aleksic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063461720

Број и датум одлуке : 740-09-199/2018-22 од 2018-05-07

Алексић (Миле ) Драгана

Година и место рођења : 1961 . - Аљиновићи

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Немањина 58/2, 32000 Чачак

Е-маил адреса : dragana@advaleksic.rs

Број мобилног телефона : 063/642-344

Број телефона : 032/225-126

Број и датум одлуке : 740-09-00499/2016-22 од 2016-11-12

Алексић (Сава ) Душанка

Година и место рођења : 1960 . - Црепаја

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Пословни секретар

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Mедијација у локалној заједници

Адреса : Жарка Зрењанина 15, 26210 Ковачица

Е-маил адреса : dusanka.aleksic@kovacica.org

Број мобилног телефона : 063/256-330

Број телефона : 013/661-829

Број и датум одлуке : 740-09-00340/2015-22 од 2015-04-15

Алексић (Миле ) Гордана

Година и место рођења : 1979 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Породична медијација

Адреса : Сомборска 25А/4/14, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : gocaaleksic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/2919-828

Број и датум одлуке : 740-09-00244/2015-22 од 2015-04-15

Алексић (Бранислав ) Снежана

Година и место рођења : 1973 . - Београд

Факултет : Факултет за пословне студије – Пожаревац, Мегатренд Универзитет

Звање : мастер економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Породична медијација,специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Војводе Степе 66, 11000 Београд

Е-маил адреса : snezanaaleksic3@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/1949-130

Број и датум одлуке : 740-09-1162/2015-22 од 2016-02-17

Алексов (Драгољуб ) Владислав

Година и место рођења : 1961 . - Пирот

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Данила Киша 8, 18300 Пирот

Е-маил адреса : aprv@ptt.rs

Број мобилног телефона : 063242031

Број и датум одлуке : 740-09-00100/2015-22 од 2015-04-15

Андрић (Жарко ) Александар

Година и место рођења : 1981 . - Гњилане

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : Менаџер правне службе

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Станоја Главаша 67, 18000 Ниш

Е-маил адреса : andric.aleksandar1981@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/8269-969

Број и датум одлуке : 740-09-01231/2015-22 од 2015-12-14

Андрић (Недељко ) Борислав

Година и место рођења : 1949 . - Београд

Факултет : Филолошки факултет Универзитета у Београду

Звање : професор пољског језика и књижевности

Занимање : професор

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму

Адреса : Ромена Ролана 51, 11000 Београд

Е-маил адреса : andric@almaholidays.rs

Број мобилног телефона : 063/7755-011

Број телефона : 011/2756-048

Број и датум одлуке : 740-09-00470/2015-22 од 2015-08-20

Андрић (Милорад ) Слађана

Година и место рођења : 1972 . - Зрењанин

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова,специјализована обука - Kолективно преговарање,специјализована обука - Напредне вештине посредовања,специјализована обука - Породична медијација

Адреса : Архимандрита Герасима Зелића 2, 11000 Београд

Е-маил адреса : malamilica2007@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/205-858

Број и датум одлуке : 740-09-01226/2015-22 од 2016-01-27

Анђелковић (Андреја ) Катарина

Година и место рођења : 1989 . - Крушевац

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани филозоф

Занимање : Филозоф

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : У Тант 34, 37000 Крушевац

Е-маил адреса : kancelarija@medijacije.rs

Број мобилног телефона : 062/310-213

Број и датум одлуке : 740-09-406/2017-22 од 2017-08-16

Анђелковић - Милошевић (Радосав ) Светлана

Година и место рођења : 1972 . - Сарајево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга,специјализована обука - Напредне вештине посредовања,специјализована обука - Посредовање у привредним споровима,специјализована обука - Споразумно финансијско реструктурирање (напредни ниво)

Адреса : Гандијева 114Б/8, 11000 Београд

Е-маил адреса : svetlana.andjelkovic@andjelkoviclegal.rs

Број мобилног телефона : 063/1032-501

Број и датум одлуке : 740-09-00148/2015-22 од 2015-04-15

Аничић (Миро ) Душан

Година и место рођења : 1980 . - Зрењанин

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у привредним споровима,специјализована обука - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Павла Папа 41, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : anicic.dusan@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/444-855

Број и датум одлуке : 740-09-01054/2015-22 од 2015-12-14

Антић (Драго ) Биљана

Година и место рођења : 1987 . - Вировитица

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : мастер правник

Занимање : мастер правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Руменачка 5, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : bilja_antic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 064/1352-686

Број и датум одлуке : 740-09-00828/2015-22 од 2015-09-30

Антић (Иван ) Ивана

Година и место рођења : 1974 . - Ћуприја

Факултет : Учитељски факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : професор разредне наставе

Занимање : професор разредне наставе

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Банатска 3, 35230 Ћуприја

Е-маил адреса : ivanamoravski@gmail.com

Број мобилног телефона : 066/8855895

Број и датум одлуке : 740-09-310/2017-22 од 2017-11-06

Антић (Петроније ) Ивана

Година и место рођења : 1967 . - Јагодина

Факултет : Правни факултет за образовање дипломираних правника за привреду и правосуђе Нови Сад Привредна академија Самостални и недржавни универзитет у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Честелинска 8, 17500 Врање

Е-маил адреса : iantic07@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/1838-499

Број и датум одлуке : 740-09-433/2017-22 од 2017-09-11

Антић (Коце ) Мирјана

Година и место рођења : 1961 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Изазови неутралности,професионална дистанца и лично ангажовање,специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга,специјализована обука - Напредне вештине посредовања

Адреса : Ђорђа Станојевића 11В, 11000 Београд

Е-маил адреса : mirjantic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 060/166-0161

Број и датум одлуке : 740-09-00108/2015-22 од 2015-04-15

Антонијевић (Мирољуб ) Марјана

Година и место рођења : 1980 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Цара Душана 3, 11000 Београд

Е-маил адреса : marjana.antonijevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/221-0696

Број и датум одлуке : 740-09-00472/2015-22 од 2015-07-07

Антонић - Аничић (Томислав ) Татјана

Година и место рођења : 1974 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Бања Луци

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Вршњачка медијација,специјализована обука - Развој праксе и управљање предметима у поступку посредовања (case management),специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Бул. Краља Петра 1 73, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : tatjana.antonic@voban.groupnbg.com

Број мобилног телефона : 063/7210-308

Број телефона : 021/6334-184

Број и датум одлуке : 740-09-00311/2016-22 од 2016-08-15

Араповић - Илић (Фахрудин ) Тања

Година и место рођења : 1966 . - Београд

Факултет : Факултет за државну управу и администрацију – Београд, Мегатренд Универзитет

Звање : дипломирани правник;мастер менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Напредне вештине посредовања,специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга,специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Милана Ракића 83/1, 11000 Београд

Е-маил адреса : tanjaai@ymail.com

Број мобилног телефона : 063/277-937

Број и датум одлуке : 740-09-01044/2015-22 од 2015-12-17

Арсић (Добривоје ) Миљко

Година и место рођења : 1976 . - Вршац

Факултет : Факултет за пословне студије – Београд, Мегатренд Универзитет

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у привредним споровима,специјализована обука - Тренинг за тренере основне обуке за посреднике,специјализована обука - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Цвијићева 22/2, 11000 Београд

Е-маил адреса : arsicm@hotmail.com

Број мобилног телефона : 063/684-008

Број и датум одлуке : 740-09-00385/2016-22 од 2016-08-15

Арсић (Мирослав ) Синиша

Година и место рођења : 1965 . - Србица

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Иве Андрића 12, 35000 Јагодина

Е-маил адреса : sinisaarsic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0648197590

Број и датум одлуке : 740-09-19/2018-22 од 2018-03-05

Арсић (Љубиша ) Снежана

Година и место рођења : 1962 . - Пожаревац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Воје Дулића 37/4, 12000 Пожаревац

Е-маил адреса : advokat.snezanars@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/222-211

Број и датум одлуке : 740-09-315/2017-22 од 2017-07-19

Арсић (Драгољуб ) Јелена

Година и место рођења : 1977 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : доктор правних наука

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Бракоразводна и породична медијација,специјализована обука - Аспекти и приступи породичној медијацији,специјализована обука - Обука инструктора у области преговарања за потребе управљања у међународном пословном окружењу

Адреса : Браће Недића 2, 11000 Београд

Е-маил адреса : jelena.arsic@pravnifakultet.rs

Број мобилног телефона : 063/8181-338

Број и датум одлуке : 740-09-00440/2015-22 од 2015-05-29

Атанасијевић Стошић (Драган ) Ивона

Година и место рођења : 1978 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Нишка 5, 11000 Београд

Е-маил адреса : pravnica@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/8119-648

Број и датум одлуке : 740-09-415/2017-22 од 2017-09-11

Атанасковић (Живко ) Славиша

Година и место рођења : 1972 . - Прокупље

Факултет : Факултет за индустријски менаџмент у Крушевцу Универзитет „Унион – Никола Тесла“ у Београду

Звање : дипломирани индустријски менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Косанчић Ивана 66, 18400 Прокупље

Е-маил адреса : aslavisa@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/2076-756

Број телефона : 027/323-436

Број и датум одлуке : 740-09-00735/2015-22 од 2015-09-09

Аутишер (Емил ) Дарко

Година и место рођења : 1982 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Исидоре Секулић 16/13, 26000 Панчево

Е-маил адреса : darko.autiser@gmail.com

Број мобилног телефона : 065/836-1245

Број и датум одлуке : 740-09-00396/2016-22 од 2016-08-15

Бабић Вишекруна (Веселин ) Љиљана

Година и место рођења : 1964 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга,специјализована обука - Посредовање у породичним споровима,специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Кикиндска 11/36, 26000 Панчево

Е-маил адреса : babic2009@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063/286-127

Број и датум одлуке : 740-09-00663/2015-22 од 2015-08-20

Бајагић (Драгољуб ) Јелена

Година и место рођења : 1979 . - Врбас

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Маршала Тита 83, 21460 Врбас

Е-маил адреса : jelenabajagic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 064/2686-978

Број и датум одлуке : 740-09-01261/2015-22 од 2016-02-11

Бајић (Милан ) Гордана

Година и место рођења : 1958 . - Нови Сад

Факултет : Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду

Звање : мастер инжењер грађевинарства

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у споровима у грађевинарству

Адреса : Радничка 43, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : gordana_bajic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063/502-165

Број и датум одлуке : 740-09-00149/2015-22 од 2015-04-15

Бакић (Гојко ) Јасминка

Година и место рођења : 1970 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Кајмакчаланска 39А, 11000 Београд

Е-маил адреса : bakic.jasminka@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/343842

Број и датум одлуке : 740-09-327/2017-22 од 2017-11-06

Баљевић (Цветко ) Јелена

Година и место рођења : 1962 . - Зајечар

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : Јавни бележник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Нема улице бб, 19000 Зајечар

Е-маил адреса : Jelena.baljevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/8782064

Број телефона : 019/467-239

Број и датум одлуке : 740-09-00064/2015-22 од 2015-04-15

Банковић (Владимир ) Драгана

Година и место рођења : 1964 . - Јабуковац

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Миомира Радосављевић Пикије 3Л, 19300 Неготин

Е-маил адреса : dbankovic64@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641896966

Број и датум одлуке : 740-09-12/2018-22 од 2018-03-05

Банковић (Миодраг ) Зорица

Година и место рођења : 1971 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Водоводска 193, 11000 Београд

Е-маил адреса : zoricabankovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 062/271-557

Број и датум одлуке : 740-09-83/2017-22 од 2017-09-04

Бањац (Перо ) Никола

Година и место рођења : 1982 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Развој праксе и управљање предметима у поступку посредовања (case management)

Адреса : Павла Ивића 3/3/15, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : banjacn@gmail.com

Број мобилног телефона : 060/37-23-741

Број и датум одлуке : 740-09-00420/2016-22 од 2016-10-24

Бањац (Ђорђе ) Тијана

Година и место рођења : 1982 . - Вуковар

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник - мастер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Далматинска 4, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : tijanapapric@yahoo.com

Број мобилног телефона : 060/4450-908

Број и датум одлуке : 740-09-00421/2016-22 од 2016-10-24

Баровић (Ђоко ) Професор доктор Љубомир

Година и место рођења : 1954 . - Јуник - Дечани

Факултет : Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање : професор доктор; дипломирани политиколог специјалиста из области медијације

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација,специјализована обука - Конфликти,специјализована обука - Вршњачка медијација,специјализована обука - Породична медијација,специјализована обука - Nапредне вештине посредовања - посредовање између жртве (оштећеног) и преступника (учиниоца)

Адреса : Светозара Радића 6/2, 11000 Београд

Е-маил адреса : mr.ljubo.barovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/578-444

Број телефона : 011/2187-342

Број и датум одлуке : 740-09-00095/2015-22 од 2015-04-15

Басарић (Живорад ) Тања

Година и место рођења : 1981 . - Приштина

Факултет : Правни факултет Универзитета у Приштини

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Јасеновачка 3, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса : sendpeace711@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648662868

Број и датум одлуке : 740-09-416/2018-22 од 2018-06-25

Беднарик (Тихомир ) Снежана

Година и место рођења : 1953 . - Бајмок, Суботица

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Партизанмских база 22, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : bednarik.snezana@gmail.com

Број мобилног телефона : 0600794442

Број и датум одлуке : 740-09-740-09-471/2018-22 од 2018-07-19

Безбрадица (Мирко ) Светлана

Година и место рођења : 1959 . - Станишић

Факултет : Факултет пословне економије Сремска Каменица Универзитет Educons Сремска Каменица

Звање : мастер економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Грује Дедића 10, 25000 Сомбор

Е-маил адреса : svetlana@savetisb.com

Број мобилног телефона : 063/533-161

Број телефона : 025/440-620; 025/415-766

Број и датум одлуке : 740-09-01062/2015-22 од 2015-12-17

Белинчевић (Михајило ) Сузана

Година и место рођења : 1967 . - Параћин

Факултет : Економски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Бул. Арсенија Чарнојевића 67, 11000 Београд

Е-маил адреса : sbelincevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 065/956-1065

Број телефона : 011/311-5647

Број и датум одлуке : 740-09-00395/2016-22 од 2016-08-15

Бељић (Зоран ) Милутин

Година и место рођења : 1984 . - Ваљево

Факултет : Правни факултет Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Војводе Мишића ББ, 14242 Мионица

Е-маил адреса : mikibeljic@gmail.com

Број мобилног телефона : 065/8958-950

Број и датум одлуке : 740-09-277/2017-22 од 2017-06-16

Берћан (Славко ) Живко

Година и место рођења : 1984 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Радничка 19, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : advbercan@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638092999

Број и датум одлуке : 740-09-72/2018-22 од 2018-04-12

Бијељић (Ненад ) Милан

Година и место рођења : 1985 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник - мастер

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Радних бригада 5/18, 18000 Ниш

Е-маил адреса : adv.milan.bijeljic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0694850582

Број и датум одлуке : 740-09-00374/2018-22 од 2018-06-12

Бикар (Драгиша ) Јелена

Година и место рођења : 1976 . - Шабац

Факултет : Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у привредним споровима,специјализована обука - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Јована Цвијића 13/2/10, 15000 Шабац

Е-маил адреса : j_bikar@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063208847

Број телефона : 015310516

Број и датум одлуке : 740-09-205/2018-22 од 2018-06-08

Бјелановић (Зоран ) Гојко

Година и место рођења : 1982 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : виши саветник за нормативне послове

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Жоржа Клеменсоа 5/1, 11000 Београд

Е-маил адреса : gojko.bjelanovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0655852345

Број и датум одлуке : 740-09-656/2017-22 од 2018-04-11

Бјелетић (Божидар ) Биљана

Година и место рођења : 1962 . - Панчево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Породична медијација

Адреса : Вука Караџића 6, 26000 Панчево

Е-маил адреса : advbbjeletic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641215941

Број и датум одлуке : 740-09-572/2017-22 од 2018-01-25

Бјелобаба (Душан ) Мирјана

Година и место рођења : 1960 . - Јагодина

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова

Адреса : Кумодрашка 388, 11000 Београд

Е-маил адреса : mirjana.bjelobaba@pks.rs

Број мобилног телефона : 064/1597-381

Број и датум одлуке : 740-09-00726/2015-22 од 2015-09-09

Благојевић (Миломир ) Ивана

Година и место рођења : 1983 . - Александровац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Жарка Вукасовића - Пуцара 17, 11000 Београд

Е-маил адреса : ivablagojevic@live.com

Број мобилног телефона : 063/354-955

Број и датум одлуке : 740-09-00374/2016-22 од 2016-08-15

Благојевић (Милош ) Љиљана

Година и место рођења : 1962 . - Бања Лука

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова

Адреса : Радничка 56, 11000 Београд

Е-маил адреса : ljiljablagojevic62@gmail.com

Број мобилног телефона : 065/3546-313

Број и датум одлуке : 740-09-00169/2016-22 од 2016-04-08

Благојевић (Василије ) Марија

Година и место рођења : 1969 . - Босилеград

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Радоја Дакића 53/35, 18000 Ниш

Е-маил адреса : advmarija@live.com

Број мобилног телефона : 066/026-286

Број и датум одлуке : 740-09-00007/2017-22 од 2017-03-15

Благојевић (Рајко ) Загорка

Година и место рођења : 1983 . - Београд

Факултет : Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање : дипломирани социјални радник - мастер правник

Занимање : Дипломирани социјални радник (ВИИ/1 ССС)

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Угриновачка 130, 11000 Београд

Е-маил адреса : zagorkablagojevic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 062/1304-999

Број и датум одлуке : 740-09-537/2017-22 од 2017-12-13

Благојевић (Зоран ) Јанко

Година и место рођења : 1988 . - Крагујевац

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитета Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Косовска 23А, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса : janko88vs@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/1949787

Број и датум одлуке : 740-09-283/2017-22 од 2017-11-03

Богдан - Личен (Мане ) Милица

Година и место рођења : 1953 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Вишњина 5, 21208 Сремска Каменица

Е-маил адреса : milicabogdanlicen@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/1044-285

Број телефона : 021/461-305

Број и датум одлуке : 740-09-00139/2015-22 од 2015-04-15

Богдановић (Александар ) Зоран

Година и место рођења : 1968 . - Зајечар

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга,специјализована обука - Напредне вештине посредовања

Адреса : Сремска 20/29, 18000 Ниш

Е-маил адреса : bogdanovic.zoran68@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/407-984

Број и датум одлуке : 740-09-00191/2016-22 од 2016-08-15

Богдановић (Богдан ) Ана

Година и место рођења : 1983 . - Београд

Факултет : Пољопривредни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани инжењер пољопривреде

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Недељка Чабриновића 64/6, 11000 Београд

Е-маил адреса : annabbogdanovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 069/ 430 430 95

Број и датум одлуке : 740-09-575/2016-22 од 2016-12-22

Божић (Раде ) Јасна

Година и место рођења : 1983 . - Панчево

Факултет : Факултет за државну управу и администрацију – Београд, Мегатренд Универзитет

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Вука Караџића 21, 26230 Омољица

Е-маил адреса : jasna.bozic@hotmail.com

Број мобилног телефона : 065/288-3355

Број и датум одлуке : 740-09-66/2017-22 од 2017-04-20

Божић (Радован ) Андреја

Година и место рођења : 1950 . - Крагујевац

Факултет : Машински факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани машински инжењер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Милешевска 29, 11000 Београд

Е-маил адреса : ailjbozic@gmail.com; partnerustecaju@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/449-487

Број и датум одлуке : 740-09-01031/2015-22 од 2015-11-24

Божић (Павле ) Ђорђе

Година и место рођења : 1955 . - Белегиш

Факултет : Пољопривредни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију пољопривреде

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава,специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Илије Бирчанина 35/22, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : djordje.bozic@komora.net

Број мобилног телефона : 060/5573-956

Број телефона : 060/5573-956

Број и датум одлуке : 740-09-00537/2015-22 од 2015-07-06

Бојић (Драгољуб ) Дубравка

Година и место рођења : 1987 . - Чачак

Факултет : Правни факултет Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Бате Јанковића 40, 32000 Чачак

Е-маил адреса : adv.dubravka.bojic@gmail.com

Број мобилног телефона : 065/922-0757

Број и датум одлуке : 740-09-138/2017-22 од 2017-05-31

Бошковић (Милутин ) Андреја

Година и место рођења : 1988 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга,специјализована обука - Напредне вештине посредовања,специјализована обука - Породична медијација

Адреса : Веселина Чајкановића 25/12, 11000 Београд

Е-маил адреса : andreja.boskovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/28-51-737

Број и датум одлуке : 740-09-00050/2015-22 од 2015-04-15

Бошковић (Петар ) Анета

Година и место рођења : 1970 . - Пријепоље

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Правни саветник у Војвођанској банци

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Паризанске авијације 36, 11000 Београд

Е-маил адреса : adv.kanc.zs@gmail.com

Број мобилног телефона : 061/1494-655

Број телефона : 011/2280-457

Број и датум одлуке : 740-09-00236/2016-22 од 2016-06-15

Бошковић (Митар ) Васиљка

Година и место рођења : 1955 . - Цетиње

Факултет : Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста

Занимање : дипломирани економиста

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Марије Маге Магазиновић 26, 31000 Ужице

Е-маил адреса : vasiljka.boskovic@open.telekom.rs

Број мобилног телефона : 064/8155281

Број и датум одлуке : 740-09-532/2017-22 од 2017-11-21

Брајдић (Миодраг ) Марија

Година и место рођења : 1968 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Јурија Гагарина 55/2, 11070 Нови Београд

Е-маил адреса : brajdicmaca@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641736490

Број и датум одлуке : 740-09-160/2018-22 од 2018-05-07

Бранковић (Миомир ) Александра

Година и место рођења : 1983 . - Пожаревац

Факултет : Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање : дипломирани социјални радник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова

Адреса : Владимира Роловића 177, 11000 Београд

Е-маил адреса : alex.brankovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 069/663-073

Број и датум одлуке : 740-09-01200/2015-22 од 2016-01-11

Бранков - Черевицки (Ђорђе ) Јелена

Година и место рођења : 1964 . - Бечеј

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Главна 34, 21220 Бечеј

Е-маил адреса : jelena.brankov.cerevicki@becej.rs

Број мобилног телефона : 064/8957-057

Број и датум одлуке : 740-09-00144/2016-22 од 2016-04-08

Братић (Алија ) Лејла

Година и место рођења : 1966 . - Лозница

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : судија

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Др Ивана Рибара 145, 11000 Београд

Е-маил адреса : lejlabratic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0621674317

Број и датум одлуке : 740-09-573/2017-22 од 2018-04-13

Братић Јанковић (Борислав ) Милена

Година и место рођења : 1976 . - Кладово

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Војводе Танкосића 40/18, 18000 Ниш

Е-маил адреса : office@bratic.org

Број мобилног телефона : 0638257813

Број телефона : 018565888

Број и датум одлуке : 740-09-116/2018-22 од 2018-06-19

Бриндза (Brindza) (Лајош ) Беатрикс (Beatrix)

Година и место рођења : 1971 . - Бачка Топола

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Самостални стручни сарадник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Напредне вештине посредовања

Адреса : Иве Лоле Рибара 2, 24300 Бачка Топола

Е-маил адреса : brindzabea@gmail.com

Број мобилног телефона : 062/ 1137-007

Број и датум одлуке : 740-09-00391/2015-22 од 2015-04-15

Брњица (Златибор ) Драгана

Година и место рођења : 1976 . - Осијек

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Новосадска 308/1/7, 21235 Темерин

Е-маил адреса : draganasarvas@yahoo.com

Број мобилног телефона : 069/1809-976

Број и датум одлуке : 740-09-00263/2016-22 од 2016-08-15

Броцић (Живко ) Василија

Година и место рођења : 1966 . -

Факултет : Правни факултет Универзитета у Бања Луци

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Фрушкогорска 52, 22221 Лаћарак

Е-маил адреса : vasilija99@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/889-4506

Број и датум одлуке : 740-09-445/2017-22 од 2017-09-26

Бубић (Војислав ) Александра

Година и место рођења : 1972 . - Београд

Факултет : Машински факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани машински инжењер

Занимање : Машински инжењер (ВИ/1 ССС)

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Шабачка 13/1/2, 11000 Београд

Е-маил адреса : aleksandra.bubic@creditagricole.rs

Број мобилног телефона : 065/33-200-60

Број и датум одлуке : 740-09-44/2017-22 од 2017-04-04

Булатовић (Милован ) Душан

Година и место рођења : 1976 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Војводе Миленка 30, 11000 Београд

Е-маил адреса : bulatovic@attorneyatlaw.rs

Број мобилног телефона : 0693622069

Број и датум одлуке : 740-09697/2017-22 од 2018-03-02

Буркић (Божидар ) Александар

Година и место рођења : 1990 . - Београд

Факултет : Факултет за европске правно - политичке студије Нови Сад Универзитет Сингидунум

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Трг Ђорђа Станојевића 11/4/2/12, 19300 Неготин

Е-маил адреса : bsaic@open.telekom.rs

Број мобилног телефона : 0631036613

Број и датум одлуке : 740-09-699/2017-22 од 2018-05-07

Василијевић (Слободан ) Славица

Година и место рођења : 1965 . - Чачак

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Кнеза Александра Карађорђевића 120/4/21, 32300 Горњи Милановац

Е-маил адреса : advokats.vasilijevic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 064/176-3400

Број и датум одлуке : 740-09-00012/2017-22 од 2017-03-15

Василијевић (Душан ) Олга

Година и место рођења : 1969 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник;спрецијалиста европског права

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Вршњачка медијација,специјализована обука - Развој праксе и управљање предметима у поступку посредовања (case management)

Адреса : Др Ивана Рибара 146, 11000 Београд

Е-маил адреса : olga.vasilijevic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063/874-3095

Број телефона : 011/2159-125

Број и датум одлуке : 740-09-00186/2016-22 од 2016-06-03

Васиљевић (Славомир ) Марија

Година и место рођења : 1982 . - Крагујевац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Виши судијски сарадник у Вишем суду

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Копаоничка 48/20, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса : marijavasiljevic982@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/24-33-810

Број и датум одлуке : 740-09-605/2016-22 од 2016-12-22

Васиљевић (Жељко ) Невена

Година и место рођења : 1990 . - Београд

Факултет : Факултет за пословно индустријски менаџмент Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : дипломирани менаџер; мастер економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Милана Дединца 6, 11000 Београд

Е-маил адреса : nevenavasiljevic90@gmail.com

Број мобилног телефона : 060/5588-425

Број телефона : 011/2503-711

Број и датум одлуке : 740-09-6/2016-22 од 2016-02-17

Васиљевић (Милисав ) Душан

Година и место рођења : 1984 . - Ужице

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Жарка Вуковић-Пуцара 7, 11000 Београд

Е-маил адреса : dusan@vasiljevic.rs

Број мобилног телефона : 0642023488

Број и датум одлуке : 740-09-585/2017-22 од 2018-02-28

Васиљевић (Миленко ) Предраг

Година и место рођења : 1983 . - Фоча

Факултет : Природно-математички факултет у Новом Саду Универзитета у Новом Саду

Звање : Дипломирани менаџер у хотелијерству

Занимање : Дипломирани менаџер (ВИИ/1 ССС)

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Стевана Мокрањца 12/6/, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : pr.vasiljevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/2389-367

Број и датум одлуке : 740-09-00005/2017-22 од 2017-03-17

Васић (Мирољуб ) Марија

Година и место рођења : 1976 . - Приштина

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга,специјализована обука - Породична медијација

Адреса : Др Ивана Рибара 152, 11000 Београд

Е-маил адреса : marija.vasic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/476-2145

Број и датум одлуке : 740-09-00198/2016-22 од 2016-06-03

Величковић (Радослав ) Гордана

Година и место рођења : 1962 . - Курсумлија

Факултет : Висока школа за менаџмент и бизнис - струковне студије Зајечар Мегатренд универзитета

Звање : струковни менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Јадранска 8/6, 11300 Смедерево

Е-маил адреса : gordanavelickovicgoga@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/1080-800

Број и датум одлуке : 740-09-00414/2016-22 од 2017-03-10

Величковић (Филип ) Иван

Година и место рођења : 1988 . - Смедерево

Факултет : Факултет за пословне студије – Београд, Мегатренд Универзитет

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Маршала Толбухина 10, 11300 Смедерево

Е-маил адреса : ivanvelickovici@gmail.com

Број мобилног телефона : 060/551-4449

Број и датум одлуке : 740-09-00413/2016-22 од 2017-03-10

Вељковић (Мирослав ) Љиљана

Година и место рођења : 1964 . - Крагујевац

Факултет : Факултет политичких наука у Загребу Универзитета у Загребу

Звање : Дипломирани новинар

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Др илије Коловића 12, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса : ljilja_press@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0612146022

Број и датум одлуке : 740-09-00511/2016-22 од 2016-11-15

Вељковић (Бранко ) Светлана

Година и место рођења : 1959 . - Зајечар

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Козарачка 77, 19000 Зајечар

Е-маил адреса : svetlana.veljkovic59@gmail.com

Број мобилног телефона : 062/407001

Број телефона : 019/423435

Број и датум одлуке : 740-09-348/2017-22 од 2017-11-06

Веселиновић (Небојша ) Александар

Година и место рођења : 1988 . - Панчево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : 4. Октобра 85, 26202 Глогоњ

Е-маил адреса : advokat.veselinovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/750-2323;064/4940-604

Број телефона : 013/332-750

Број и датум одлуке : 740-09-00360/2016-22 од 2016-08-15

Веселиновић (Веселин ) Бојана

Година и место рођења : 1989 . - Лозница

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Луке Војводића 47, 11000 Београд

Е-маил адреса : bveselinovic@akt.rs

Број мобилног телефона : 069/333-1324

Број телефона : 011/406-7601

Број и датум одлуке : 740-09-503/2017-22 од 2017-12-13

Веселиновић (Стеван ) Горан

Година и место рођења : 1977 . - Нови Сад

Факултет : Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Извршитељ

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Драгана Стојановића Сипа 11, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : izvrsitelj.veselinovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/1478-117

Број и датум одлуке : 740-09-01271/2015-22 од 2016-01-27

Весић (Бошко ) Јасна

Година и место рођења : 1959 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Стјепана Филиповића 29, 11000 Београд

Е-маил адреса : jasnavesic@gmail.com

Број мобилног телефона : 060/7080988

Број и датум одлуке : 740-09-00187/2015-22 од 2015-04-15

Вигњевић Ђорђевић (Лазар ) Нада

Година и место рођења : 1959 . -

Факултет : Економски факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : др економских наука

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Тодора Дукина 50/12, 11000 Београд

Е-маил адреса : midass@orion.rs

Број мобилног телефона : 064/448 46 42

Број и датум одлуке : 740-09-741/2016-16 од 2017-02-17

Видачић (Миливоје ) Петар

Година и место рођења : 1979 . - Мостар, БИХ

Факултет :

Звање : дипломирани правник

Занимање : Јавни извршитељ

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Атанасија Пуље 8/3/7, 11000 Београд

Е-маил адреса : petarvidacic@gmail.com

Број мобилног телефона : 062235465

Број и датум одлуке : 740-09-00219/2018-22 од 2018-05-08

Виденовић (Ивица ) Љубица

Година и место рођења : 1989 . - Књажевац

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Драгољуба Јанковића 3, Књажевац

Е-маил адреса : ljubicavidenoci@gmail.com

Број мобилног телефона : 0611105457

Број и датум одлуке : 740-09-439/2018-22 од 2018-07-18

Виденовић (Драгомир ) Снежана

Година и место рођења : 1966 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Косовска 15, 11000 Београд

Е-маил адреса : coach@uplife.rs

Број мобилног телефона : 063/230-577

Број и датум одлуке : 740-09-358/2017-22 од 2017-07-24

Видовић (Јозо ) Станислава

Година и место рођења : 1974 . - Бечеј

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : Дипломирани психолог; специјалиста за породичну медијацију

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Породична медијација,специјализована обука - Тренер из области превенције конфликта и вршњачке медијације,специјализована обука - Превенција конфликата и вршњачка медијација

Адреса : Дубровачка 26/29, 11000 Београд

Е-маил адреса : gizstasa@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/1250-048

Број и датум одлуке : 740-09-00102/2015-22 од 2015-04-15

Вилић (Милан ) Вида

Година и место рођења : 1979 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Зетска 6, 18000 Ниш

Е-маил адреса : vila979@gmail.com

Број мобилног телефона : 066/8160-299

Број и датум одлуке : 740-09-00247/2016-22 од 2016-05-19

Вицков (Александар ) Виктор

Година и место рођења : 1979 . - Београд

Факултет : Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање : дипломирани политиколог за међународне послове

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму

Адреса : Сланачки пут 121 Ј, 11000 Београд

Е-маил адреса : vickov15@yahoo.com

Број мобилног телефона : 062/8617-937

Број и датум одлуке : 740-09-00957/2015-22 од 2015-09-28

Влашић (Марија ) Милан

Година и место рођења : 1964 . - Татар Варош, Република Хрватска

Факултет : Економски факултет Свеучилишта у Загребу, Хрватска

Звање : дипломирани економиста

Занимање : дипломирани економиста

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Кеј ослобођења 13д, 11000 Београд

Е-маил адреса : milan@bre.rs

Број мобилног телефона : 062/494432

Број и датум одлуке : 740-09-430/2017-22 од 2017-10-19

Влашић (Лаврентије ) Миодраг

Година и место рођења : 1953 . - Остојицево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Топлице Милана 8, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : miodragvlasicns@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/397-421

Број телефона : 021/426-230

Број и датум одлуке : 740-09-00288/2016-22 од 2016-07-08

Војиновић (Миодраг ) Момчило

Година и место рођења : 1958 . -

Факултет : Центар високих војних школа ЈНА "Маршал Тито", Војна академија копнене војске

Звање :

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Бојана Ступице 14А, 11000 Београд

Е-маил адреса : mvojinovic@medijacija.rs

Број мобилног телефона : 063/445-013

Број и датум одлуке : 740-09-00168/2016-22 од 2016-06-15

Војић (Зоран ) Мирослава

Година и место рођења : 1975 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Породична медијација,специјализована обука - Напредне вештине посредовања

Адреса : Карађорђева 6, 11000 Београд

Е-маил адреса : mvojic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/8050555

Број и датум одлуке : 740-09-00601/2015-22 од 2015-08-20

Војновић (Павао ) Миле

Година и место рођења : 1960 . - Доњи Жировац, Р Хрватска

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Богдана Жерајића 15/30, 11000 Раковица

Е-маил адреса : mile.vojnovic@nbs.rs

Број мобилног телефона : 0641109958

Број и датум одлуке : 740-09-652/2017-22 од 2018-03-26

Вранеш (Бранко ) Миле

Година и место рођења : 1979 . - Сомбор

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : судијски помоћник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Мите Ценића 51, Сомбор

Е-маил адреса : vranesmile@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642644557

Број и датум одлуке : 740-09-200/2018-22 од 2018-06-15

Вранић (Живорад ) Јасмина

Година и место рођења : 1962 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Војводе Влаховића 49г, Београд

Е-маил адреса : jasmina.vranic@parking-servis.co.rs

Број мобилног телефона : 0648141530

Број и датум одлуке : 740-09-223/2018-22 од 2018-06-15

Вујановић (Слободан ) Бојана

Година и место рођења : 1980 . - Смедеревска Паланка

Факултет : Правни факултет Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Устаничка 163/5, 11000 Београд

Е-маил адреса : bojanamirk@gmail.com

Број мобилног телефона : 065/8961696

Број и датум одлуке : 740-09-18/2017-22 од 2017-06-16

Вукановић (Здравко ) Софија

Година и место рођења : 1959 . - Београд

Факултет : Економски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани економиста

Занимање : дипломирани економиста

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Карађорђева 69, 11000 Београд

Е-маил адреса : sofija.vukanovic@lukabeograd.com

Број мобилног телефона : 063/319-273

Број и датум одлуке : 740-09-529/2017-22 од 2017-11-16

Вукић (Стојан ) Гавро

Година и место рођења : 1948 . - Равни Тополовац

Факултет : Факултет народне одбране Универзитета у Београду

Звање : професор народне одбране

Занимање : Официр

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Медаковићева 101, 11000 Београд

Е-маил адреса : gavrovukic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/8333-239

Број и датум одлуке : 740-09-00737/2015-22 од 2015-09-09

Вуковић (Жарко ) Ненад

Година и место рођења : 1966 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Проте Матеје 42, 11000 Београд

Е-маил адреса : nenad.zvukovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/114-0888

Број и датум одлуке : 740-09-325/2017-22 од 2017-07-24

Вуковић (Марко ) Вук

Година и место рођења : 1974 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Нова 109 39, 11000 Београд

Е-маил адреса : vuk.vukovic@outlook.com

Број мобилног телефона : 062/8950-759

Број и датум одлуке : 740-09-01213/2015-22 од 2016-05-19

Вуковић (Мирко ) Дуња

Година и место рођења : 1972 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Михаила Шолохова 46/2, Београд-Борча

Е-маил адреса : martadunja@hotmail.com

Број мобилног телефона : 0654933860

Број и датум одлуке : 740-09-00364/2018-22 од 2018-06-11

Вуковић (Исо ) Љиљана

Година и место рођења : 1965 . - Бјелковац, Хрватска

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : судија

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Устаничка 67/16, 11000 Београд

Е-маил адреса : ljiljana.g.vukovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0631533365

Број и датум одлуке : 740-09-571/2017-22 од 2018-05-11

Вуковић (Драган ) Драгиша

Година и место рођења : 1982 . - Бијело Поље

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Војвођанкска 148Б, 31000 Ужице

Е-маил адреса : d.vukovic.ue@gmail.com

Број мобилног телефона : 060/0169-556

Број и датум одлуке : 740-09-00002/2017-22 од 2017-03-15

Вуковић Симић (Драган ) Љиљана

Година и место рођења : 1972 . - Сента

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга,специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Цреска 13а, 24413 Палиц

Е-маил адреса : ljiljanav.simic@gmail.com

Број мобилног телефона : 069/5414-210

Број телефона : 024/626-740

Број и датум одлуке : 740-09-00358/2016-22 од 2016-10-17

Вучинић (Вукоман ) Вишња

Година и место рођења : 1979 . - Сомбор

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Судијски помоћник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у привредним споровима,специјализована обука - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Бул. Краља Петра 1 23/39, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : visnjavucinic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063/107-9779

Број телефона : 021/6335-221; 025/441-068

Број и датум одлуке : 740-09-00324/2016-22 од 2016-09-15

Вучковић (Тодор ) Братислав

Година и место рођења : 1960 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Svetopreobraženska 18, 18000 Niš

Е-маил адреса : bata1vuckovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063460760

Број и датум одлуке : 740-09-50/2018-22 од 2018-04-11

Вучковић (Јовица ) Сузана

Година и место рођења : 1980 . - Нови Сад

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Синђелићев Трг 14, 18000 Ниш

Е-маил адреса : advokatsuzanavuckovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 069777507

Број и датум одлуке : 740-09-147/2018-22 од 2018-04-17

Вучковић - Кићановић (Петар ) Олга

Година и место рођења : 1955 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : самостални саветник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Унапређење социјалног дијалога,специјализована обука - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова,специјализована обука - Тренинг за тренере основне обуке за посреднике

Адреса : Кнез Милетина 18, 11000 Београд

Е-маил адреса : lolakicanovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/229-660

Број телефона : 011/3622-342

Број и датум одлуке : 740-09-00348/2015-22 од 2015-04-15

Гавовић (Слободан ) Круна

Година и место рођења : 1989 . - Крушевац

Факултет : Правни факултет Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Максима Горког 73/6/27, 11000 Београд

Е-маил адреса : kruna@gavovic.com

Број мобилног телефона : 069/692-055

Број и датум одлуке : 740-09-00762/2015-22 од 2015-09-09

Гаврић Чуквас (Лука ) Славенка

Година и место рођења : 1977 . - Тузла

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник; мастер европске студије

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Валентина Водника 23, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : gavricslavenka@yahoo.com

Број мобилног телефона : 062/202-785

Број телефона : 021/472-3420

Број и датум одлуке : 740-09-00220/2015-22 од 2015-04-15

Галин Ћертић (Стево ) Рајка

Година и место рођења : 1959 . - Дрвар

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Бул. Краља Александра 101, 11000 Београд

Е-маил адреса : galinrajka@gmail.com

Број мобилног телефона : 065/302-8724

Број и датум одлуке : 740-09-00326/2016-22 од 2016-08-15

Гаџа (Обрад ) Николина

Година и место рођења : 1987 . - Требиње, БИХ

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Обалских радника 4Г/4, 11000 Београд

Е-маил адреса : n.gadza@gmail.com

Број мобилног телефона : 0644742966

Број и датум одлуке : 740-09-649/2017-22 од 2018-01-25

Гигић (Јовица ) Марко

Година и место рођења : 1988 . - Београд

Факултет : Факултет за менаџмент Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Антифашистичке борбе 61, 11000 Београд

Е-маил адреса : lawgigic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/7055-198

Број и датум одлуке : 740-09-01209/2015-22 од 2016-01-11

Главарданов (Жарко ) Кристина

Година и место рођења : 1983 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : мастер правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Дрварска 65, 21234 Бачки Јарак

Е-маил адреса : kristina.glavardanov@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/2522-441

Број и датум одлуке : 740-09-00756/2015-22 од 2015-09-09

Главарданов (Жарко ) Кристина

Година и место рођења : 1983 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : мастер правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга,специјализована обука - Споразумно финансијско реструктурирање,специјализована обука - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму

Адреса : Лазе Костића 15, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : kristina.glavardanov@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/2522-441

Број и датум одлуке : 740-09-00756/2015-22 од 2015-09-09

Гладовић (Војисласв ) Владислав

Година и место рођења : 1979 . - Београд

Факултет : Факултет за образовање дипломираних правника и дипломираних економиста за руководеће кадрове у Новом Саду АЛФА Универзитета Београд

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Илије Гарашанина 29, Београд

Е-маил адреса : vladagladovic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0638535316

Број и датум одлуке : 740-09-225/2018-22 од 2018-06-15

Глигоријевић (Драгослав ) Милош

Година и место рођења : 1985 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Гламочка 16, 18000 Ниш

Е-маил адреса : advokatmgligorijevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/1295-957

Број и датум одлуке : 740-09-290/2017-22 од 2017-08-16

Глигорић (Милован ) Слађана

Година и место рођења : 1978 . - Београд

Факултет : Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање : мастер политиколог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова,специјализована обука - Kолективно преговарање

Адреса : Светог Климента 34, 11000 Београд

Е-маил адреса : g.sladja@yahoo.com

Број мобилног телефона : 066/135-469

Број и датум одлуке : 740-09-00029/2016-22 од 2016-02-17

Глигорић (Предраг ) Срђан

Година и место рођења : 1971 . - Бечеј

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга,специјализована обука - Породична медијација,специјализована обука - Напредне вештине посредовања

Адреса : Герберових 24, 21220 Бечеј

Е-маил адреса : srdjan.gligoric.skale@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/549-141

Број и датум одлуке : 740-09-00691/2015-22 од 2015-08-20

Гогић Митић (Раде ) Анка

Година и место рођења : 1959 . - Пожаревац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Напредне вештине посредовања

Адреса : Станоја Главаша 8, 12000 Пожаревац

Е-маил адреса : ankagogicmitic@ptt.rs

Број мобилног телефона : 065/2142-433

Број телефона : 012/214-243

Број и датум одлуке : 740-09-00177/2016-22 од 2016-04-08

Гојаковић (Милисав ) Малина

Година и место рођења : 1977 . - Пријепоље

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму,специјализована обука - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Прешевска 16/2/10, 11000 Београд

Е-маил адреса : m.gojakovic@milovanovic.rs

Број мобилног телефона : 060/4066-008

Број и датум одлуке : 740-09-00448/2015-22 од 2015-05-29

Гојковић (Милорад ) Весна

Година и место рођења : 1958 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Омбудсман

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Мештровићева 22, 11000 Београд

Е-маил адреса : ombudsman@vozdovac.rs

Број мобилног телефона : 063271033

Број телефона : 063271033

Број и датум одлуке : 740-09-00530/2015-22 од 2015-07-06

Гојовић (Драгош ) Нађа

Година и место рођења : 1977 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Тимочке дивизије 13, 11000 Београд

Е-маил адреса : nadjamanok@gmail.com

Број мобилног телефона : 069/3030456

Број и датум одлуке : 740-09-452/2017-22 од 2017-11-06

Голубовић (Момчило ) Јелена

Година и место рођења : 1982 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Краља Александра Обреновића 62, 11400 Младеновац

Е-маил адреса : jelenagolub@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/219-881

Број телефона : 011/8237-227

Број и датум одлуке : 740-09-00105/2016-22 од 2016-03-28

Голубовић (Никола ) Бранка

Година и место рођења : 1964 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму

Адреса : Голсвортијева 14, 11000 Београд

Е-маил адреса : bakson@sbb.rs

Број мобилног телефона : 063/7787-690

Број телефона : 011/2455-526

Број и датум одлуке : 740-09-00054/2015-22 од 2015-04-15

Голубовић (Петар ) Светлана

Година и место рођења : 1960 . - Врбас

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Породична медијација

Адреса : Максима Горког 55а, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : golubovicsvetlana8@gmail.com

Број мобилног телефона : 065/421-9000

Број и датум одлуке : 740-09-00189/2016-22 од 2016-06-03

Голубовић (Томислав ) Милица

Година и место рођења : 1986 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Војислава Илића 133, 11000 Београд

Е-маил адреса : golubovicmilica@live.com

Број мобилног телефона : 063/8666-131

Број и датум одлуке : 740-09-569/2016-22 од 2016-12-22

Грабнер (Марјан ) Андреј

Година и место рођења : 1981 . - Суботица

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Првомајска 22/23, 24000 Суботица

Е-маил адреса : grabner_andrej@yahoo.com

Број мобилног телефона : 064/1462-567

Број телефона : 024/527-965

Број и датум одлуке : 740-09-00241/2015-22 од 2015-04-15

Грбић (Јулијан ) Верица

Година и место рођења : 1958 . - Кула

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : професор педагогије

Занимање : Васпитач

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима дискриминације,специјализована обука - Превенција конфликата и вршњачка медијација,специјализована обука - Вршњачка медијација,специјализована обука - Развој праксе и управљање предметима у поступку посредовања (case management)

Адреса : Милке Гргурове 4Б, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : verica58grbic@gmail.com

Број мобилног телефона : 062/883-6010; 064/461-5485

Број и датум одлуке : 740-09-00119/2015-22 од 2015-04-15

Грујић (Чедомир ) Зоран

Година и место рођења : 1975 . - Београд

Факултет : Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани саобраћајни инжењер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Пожаревачка 59, 19000 Зајечар

Е-маил адреса : dromenca@gmail.com

Број мобилног телефона : 0603649068; 0612788757

Број и датум одлуке : 740-09-664/2017-22 од 2018-04-17

Гутић (Бранко ) Драган

Година и место рођења : 1962 . - Доњи Вакуф

Факултет : Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста пословно-правног смера

Занимање : привремени заступник капитала

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава,специјализована обука - Напредне вештине посредовања

Адреса : Николе Влашког 98/100, 22240 Шид

Е-маил адреса : gutic.dragan@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/502-077

Број и датум одлуке : 740-09-00097/2015-22 од 2015-04-15

Дабетић (Новица ) Радош

Година и место рођења : 1967 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Нехруова 52, 11000 Београд

Е-маил адреса : rados_dabetic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063/384-773

Број и датум одлуке : 740-09-592/2017-22 од 2017-12-18

Дабетић-Трогрлић (Драгомир ) Весна

Година и место рођења : 1924 . - Београд

Факултет : Универзитет Сингерија у Бијељини, БиХ

Звање : доктор правних наука

Занимање : Доктор правних наука (ВИИИ ССС)

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Др Ивана Рибара 106/2/9, 11000 Београд

Е-маил адреса : vesnadabetic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0692272986

Број и датум одлуке : 740-09-557/2017-22 од 2018-01-30

Давид (Карољ ) Харгита

Година и место рођења : 1983 . - Сента

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : мастер правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Светог Саве 1а, 24420 Кањижа

Е-маил адреса : hargita.david@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/160-1805

Број и датум одлуке : 740-09-00418/2016-22 од 2016-10-17

Давидовић (Милоје ) Драган

Година и место рођења : 1958 . - Чачак

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Таковска 13, 32000 Чачак

Е-маил адреса : milanidragan.adv@gmail.com

Број мобилног телефона : 065/2939-433

Број телефона : 032/344-648

Број и датум одлуке : 740-09-00001/2017-22 од 2017-03-15

Дајовић (Иван ) Јелена

Година и место рођења : 1969 . - Београд

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање : диплмирани педагог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга,специјализована обука - Напредне вештине посредовања

Адреса : Трг слободе 2, 22300 Стара Пазова

Е-маил адреса : jdajovic@yahoo.com

Број телефона : 062/565-144

Број и датум одлуке : 740-09-00079/2016-22 од 2016-04-08

Дамјановић (Тодор ) Неђељко

Година и место рођења : 1973 . - Бијело Поље, Црна Гора

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Орахова 13/1/4, Београд

Е-маил адреса : nedjo30@gmail.com

Број мобилног телефона : 0640199367

Број и датум одлуке : 740-09-659/2017-22 од 2018-06-27

Дамњановић (Ранко ) Звонко

Година и место рођења : 1961 . - Сокобања

Факултет : Технички факултет у Бору Универзитета у Београду

Звање : Магистар наука за индустријску информатику

Занимање : Магистар наука за индустријску информатику

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Ђорђа Андрејевића Куна 7/19, 19210 Бор

Е-маил адреса : zvonko@kcbor.net

Број мобилног телефона : 063/473-315

Број и датум одлуке : 740-09-272/2017-22 од 2017-06-16

Даниловић Гавриловић (Недељко ) Душица

Година и место рођења : 1974 . - Нова Варош

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Душана Вукасовић 40а/13, 11070 Нови Београд

Е-маил адреса : dusica.gavrilovic@parking-servis.co.rs

Број мобилног телефона : 0648141153

Број и датум одлуке : 740-09-222/2018-22 од 2018-06-15

Данојлић (Владан ) Марија

Година и место рођења : 1984 . - Шабац

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Церска 31/6, Шабац

Е-маил адреса : marijaukropina@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638544852

Број и датум одлуке : 740-09-97/2018-22 од 2018-06-19

Девић Штрбац (Жарко ) Анђелка

Година и место рођења : 1966 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Општински правобранилац

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Сарајевска 31, 11000 Београд

Е-маил адреса : andjelka.devic.strbac@zvezdara.org.rs

Број мобилног телефона : 066/222-719

Број телефона : 011/2643-500

Број и датум одлуке : 740-09-01074/2015-22 од 2015-12-14

Дели (Нандор ) Чаба

Година и место рођења : 1949 . - Мол

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Mедијација у локалној заједници

Адреса : Др Имреа Киша 49, 21226 Бачко Петрово Село

Е-маил адреса : delicsaba@stcable.net

Број мобилног телефона : 062/1839-070

Број и датум одлуке : 740-09-01026/2015-22 од 2015-11-24

Делибашић (Мирослав ) Роса

Година и место рођења : 1962 . - Приштина

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Сланачки пут 99Ц, 11000 Београд

Е-маил адреса : rokilav@live.com

Број мобилног телефона : 069/8206-425

Број и датум одлуке : 740-09-01050/2015-22 од 2015-12-14

Деспотовић (Моодраг ) Вера

Година и место рођења : 1967 . - Београд

Факултет : Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање : дипломирани социјални радник; специјалиста за медијацију

Занимање : Породични терапеут

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање и културне различитости,специјализована обука - Конфликти,специјализована обука - Породична медијација,специјализована обука - Nапредне вештине посредовања - посредовање између жртве (оштећеног) и преступника (учиниоца),специјализована обука - Вршњачка медијација

Адреса : Јове Илића 93, 11000 Београд

Е-маил адреса : veradest@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/2700-889

Број и датум одлуке : 740-09-01027/2015-22 од 2016-01-05

Дешић (Коста ) Ана

Година и место рођења : 1981 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Др. Нике Миљанића 14, 11000 Београд

Е-маил адреса : desicana@hotmail.com

Број мобилног телефона : 061/6106013

Број и датум одлуке : 740-09-00087/2015-22 од 2015-04-15

Димитријев (Звонимир ) Игор

Година и место рођења : 1973 . - Београд

Факултет : Медицински факултет Универзитета у Београду

Звање : доктор медицине;магистар медицинских наука;специјалиста интерне медицине

Занимање : Доктор медицине (ВИИ/1 ССС)

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Булевар Краља Александра 330, 11000 Београд

Е-маил адреса : igordimitrijev@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063/342-992

Број и датум одлуке : 740-09-00099/2015-22 од 2015-04-15

Димитријевић (Петар ) Жарко

Година и место рођења : 1980 . - Крушевац

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : доктор правних наука

Занимање : Извршитељ

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга,специјализована обука - Напредне вештине посредовања,специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Мачванска 1, 18000 Ниш

Е-маил адреса : dimitrijevic.zarko@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/210 29 16

Број телефона : 018/244 636

Број и датум одлуке : 740-09-01230/2015-22 од 2015-12-14

Димитријевић (Никола ) Дивна

Година и место рођења : 1968 . - Београд

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани историчар

Занимање : Професор историје

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Рајка од Расине 11, 11000 Београд

Е-маил адреса : divnadimi1302@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/1173927

Број и датум одлуке : 740-09-00560/2016-22 од 2016-11-23

Димитријевић (Срђан ) Ксенија

Година и место рођења : 1980 . - Лесковац

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Облачића Рада 26/16, 18000 Ниш

Е-маил адреса : ksenija.dimitrijevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 065/2599-284

Број и датум одлуке : 740-09-00295/2016-22 од 2016-08-15

Димитријевић (Милутин ) Радица

Година и место рођења : 1955 . - Сагоњево, Куршумлија

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Напредне вештине посредовања,специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга,специјализована обука - Породична медијација,специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Фрање Клуза 6, 11000 Београд

Е-маил адреса : radica.dimitrijevic@nbs.rs

Број мобилног телефона : 063/7327-039

Број и датум одлуке : 740-09-00040/2016-22 од 2016-03-21

Димитријевић (Зоран ) Јана

Година и место рођења : 1984 . - Ниш

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Мајора Тепића 1, 18000 Ниш

Е-маил адреса : jana.dimitrijevic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 069/169-6909

Број телефона : 018/535-654

Број и датум одлуке : 740-09-00456/2016-22 од 2016-10-17

Димитријевић (Љубомир ) Далибор

Година и место рођења : 1973 . - Врање

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Драгослава Богавца 8/9, 36000 Краљево

Е-маил адреса : advocat@open.telekom.rs

Број мобилног телефона : 063/609-408

Број и датум одлуке : 740-09-00334/2015-22 од 2015-04-15

Димић (Властимир ) Славиша

Година и место рођења : 1961 . - Гњилане

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : адвокат

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Светог Саве 1, 35210 Свилајнац

Е-маил адреса : adv.dimic@hotmail.com

Број мобилног телефона : 063/80 85 575

Број и датум одлуке : 740-09-729/2016-22 од 2017-02-17

Динић (Драгољуб ) Драгослав

Година и место рођења : 1956 . - Костолац

Факултет : Војна академија копнене војске и интендантске службе

Звање : магистар техничких наука

Занимање : магистар техничких наука

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Напредне вештине посредовања,специјализована обука - Породична медијација

Адреса : Поручника Спасића и Машере 48, 11000 Београд

Е-маил адреса : dragoslavdinic1956@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/126-8898

Број телефона : 011/3555-754

Број и датум одлуке : 740-09-00684/2015-22 од 2015-07-09

Длачић (Мијаило ) Владимир

Година и место рођења : 1975 . - Сомбор

Факултет : Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у привредним споровима,специјализована обука - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Балажа Вирага 8, 24000 Суботица

Е-маил адреса : dlacicvlade@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/9386-888

Број и датум одлуке : 740-09-00195/2016-22 од 2016-06-03

Добрињац (Драгојло ) Снежана

Година и место рођења : 1972 . - Курсумлија

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Ситничка 23, 11000 Београд

Е-маил адреса : snezana.dobrinjac@kjn.gov.rs

Број мобилног телефона : 064/1599-793

Број и датум одлуке : 740-09-00738/2015-22 од 2015-07-27

Добрица (Јово ) Срђан

Година и место рођења : 1978 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник, специјалиста европског права, мастер права

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова

Адреса : Мије Ковачевића , 11000 Београд

Е-маил адреса : srdjan.dobrica@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/1585-747

Број и датум одлуке : 740-09-01030/2015-22 од 2015-11-24

Добросављевић (Милан ) Душан

Година и место рођења : 1980 . - Београд

Факултет : Филолошки факултет Универзитета у Београду

Звање : професор шпанског језика и хиспанских књижевности

Занимање : Професор шпанског језика

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму

Адреса : Слога 13, 11000 Београд

Е-маил адреса : dusand27@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/6159-951

Број и датум одлуке : 740-09-00463/2015-22 од 2015-05-29

Добросављевић (Бранивоје ) Гордана

Година и место рођења : 1958 . - Лазаревац

Факултет : Дефектолошки факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани специјални педагог

Занимање : Дипломирани специјални педагог

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација

Адреса : Савеза бораца бб, 35213 Деспотовац

Е-маил адреса : gocadobrosavljevic7@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637473902

Број и датум одлуке : 740-09-00105/2015-22 од 2015-04-15

Дојић Матин (Сава ) Маја

Година и место рођења : 1990 . - Сомбор

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : мастер правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Вујадина Секулића 47, 25000 Сомбор

Е-маил адреса : majadojic@gmail.com

Број мобилног телефона : 060/4470-440

Број и датум одлуке : 740-05-01094/2015-22 од 2016-01-05

Драгићевић (Радомир ) Бора

Година и место рођења : 1956 . - Београд

Факултет : Факултет за физичко васпитање Универзитета у Београду

Звање : Професор физичке културе

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова,специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Звечанска 62, 11000 Београд

Е-маил адреса : bora.dibstars@hotmail.com

Број телефона : 063/209-068

Број и датум одлуке : 740-09-00672/2015-22 од 2015-08-20

Драгишић (Миливоје ) Љубица

Година и место рођења : 1986 . - Лозница

Факултет : Правни факултет Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Владислава Броњевског 21, 15300 Лозница

Е-маил адреса : dragiljubica@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/2127-554

Број и датум одлуке : 740-09-547/2017-22 од 2017-11-27

Драговић (Спасоје ) Раде

Година и место рођења : 1970 . - Београд

Факултет : Технички Факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани инжењер за развој; магистар техничких наука

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Привредна медијација

Адреса : Булевар Михајла Пупина 39/4, 11000 Београд

Е-маил адреса : dragovic@dr.com

Број мобилног телефона : 063/7709-389

Број и датум одлуке : 740-09-00730/2015-22 од 2015-09-09

Драгојловић (Милан ) Јелена

Година и место рођења : 1984 . - Краљево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Војводе Степе 4/4, 36000 Краљево

Е-маил адреса : adv.jdragojlovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/851-3987

Број и датум одлуке : 740-09-8/2017-22 од 2017-12-21

Дражовић (Драгиша ) Светлана

Година и место рођења : 1961 . - Краљево

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани психолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Породична медијација

Адреса : Трг ослобођења 1/3/1, 36000 Краљево

Е-маил адреса : svetlana.drazovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/8987260

Број и датум одлуке : 740-09-00507/2016-22 од 2016-11-15

Дракула (Марко ) Биљана

Година и место рођења : 1959 . - Беране

Факултет : Правни факултет Универзитета "Вељко Влаховић" у Титограду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Сурчински пут 17Б, 11000 Београд

Е-маил адреса : biljana.drakula@isj.rs

Број мобилног телефона : 063/86-222-55

Број и датум одлуке : 740-09-219/2017-22 од 2017-05-22

Дракулић - Станковић (Петар ) Љиљана

Година и место рођења : 1951 . - Крајишник

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Милана Станивуковића 75, 23000 Зрењанин

Е-маил адреса : drakuliclj@sbb.rs

Број мобилног телефона : 063/544-351

Број телефона : 023/565-493

Број и датум одлуке : 740-09-01018/2015-22 од 2016-01-05

Дрмончић (Љубиша ) Бојан

Година и место рођења : 1960 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Османа Ђикића 11, 11000 Београд

Е-маил адреса : advokatdrmoncic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/111-9383

Број и датум одлуке : 740-09-00061/2015-22 од 2015-04-15

Дробац (Данило ) Наташа

Година и место рођења : 1980 . - Бихаћ

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник - мастер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Фрушкогорски пут 154, 21208 Сремска Каменица

Е-маил адреса : natasa.021@hotmail.com

Број мобилног телефона : 064/1615-614

Број и датум одлуке : 740-09-01198/2015-22 од 2016-01-11

Дугајлић (Милан ) Арјана

Година и место рођења : 1965 . - Сисак, Р Хрватска

Факултет : Економски факултет Свеучилишта у Загребу, Хрватска

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Сељачких буна 11, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : arjana.dugajlic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063529020

Број и датум одлуке : 740-09-574/2017-22 од 2018-02-28

Дугоњић (Радивоје ) Тања

Година и место рођења : 1982 . - Суботица

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Браће Рибникар 56/4/407, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : tanja_dugonjic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063/1177-097

Број и датум одлуке : 740-09-00257/2016-22 од 2016-08-15

Дукић (Миливој ) Бобан

Година и место рођења : 1979 . - Шабац

Факултет : Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање : дипломирани социјални радник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Шумадијска 122, 15212 Дреновац

Број мобилног телефона : 062217889

Број и датум одлуке : 740-09-43/2018-22 од 2018-04-12

Дуњић (Првослав ) Славица

Година и место рођења : 1968 . - Ужице

Факултет : Економски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Жеље Ђурића 30, 31000 Ужице

Е-маил адреса : teodu@ptt.rs

Број мобилног телефона : 064/122-0912

Број и датум одлуке : 740-09-00749/2016-22 од 2017-03-15

Ђаковић (Алекса ) Данило

Година и место рођења : 1982 . - Беране

Факултет : Факултет за пословне студије – Београд, Мегатренд Универзитет

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Народних хероја 6/9/30, 11000 Београд

Е-маил адреса : danilo.djakovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/6181861

Број и датум одлуке : 740-09-00199/2016-22 од 2017-03-10

Ђенић (Боривоје ) Славица

Година и место рођења : 1956 . - Куршумлија

Факултет : Правни факултет у Крагујевцу Универзитет „Светозар Марковић“ у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Византијски булевар 102/21, 18000 Ниш

Е-маил адреса : slavica.djenic@pio.rs

Број мобилног телефона : 063401170

Број и датум одлуке : 740-09-103/2018-22 од 2018-05-07

Ђокић (Драган ) Јасмина

Година и место рођења : 1968 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Вршњачка медијација,специјализована обука - Развој праксе и управљање предметима у поступку посредовања (case management),специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга,специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Кедрова 1, 11000 Београд

Е-маил адреса : yacalaw@ptt.rs

Број мобилног телефона : 064/1150-358

Број телефона : 011/6500-435

Број и датум одлуке : 740-09-00429/2015-22 од 2015-05-29

Ђоновић-Малуцков (Богдан ) Зорка

Година и место рођења : 1956 . - Кањижа

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Фушкогорска 4/1/2, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : advzorka@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/7761-165

Број и датум одлуке : 740-09-404/2017-22 од 2017-09-26

Ђорђевић (Зоран ) Милица

Година и место рођења : 1981 . - Бор

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Николе Пашића 62/4, 19210 Бор

Е-маил адреса : milica.musterovic@outlook.com

Број мобилног телефона : 060/2727-043

Број и датум одлуке : 740-09-194/2017-22 од 2017-06-16

Ђорђевић (Никола ) Миодраг

Година и место рођења : 1961 . - Зајечар

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Породична медијација

Адреса : Кнеза Михајла 82, 19300 Неготин

Е-маил адреса : tvojadvokatrs@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/415-402

Број и датум одлуке : 740-09-413/2017-22 од 2017-09-12

Ђорђевић (Звонимир ) Неда

Година и место рођења : 1979 . - Лазаревац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Милана Којића 36, 11550 Лазаревац

Е-маил адреса : neda.djor@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/2374810

Број и датум одлуке : 740-09-346/2017-22 од 2017-10-19

Ђорђевић (Душан ) Душица

Година и место рођења : 1976 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Шавничка 29, 11000 Београд

Е-маил адреса : djordjevic.dusica@yahoo.com

Број мобилног телефона : 060/6648421

Број и датум одлуке : 740-09-00022/2017-22 од 2017-03-15

Ђорђевић (Светислав ) Александра

Година и место рођења : 1983 . - Славонски Брод

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Јове Курсуле 7/3/22, 15000 Шабац

Е-маил адреса : adjordjevic17@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/8470-647

Број и датум одлуке : 740-09-00773/2015-22 од 2015-09-09

Ђорђевић (Живорад ) Данијел

Година и место рођења : 1983 . - Приштина

Факултет : Правни факултет Универзитета у Приштини

Звање : дипломирани правник

Занимање : Виши судијски сарадник у Основном суду

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Кнеза Лазара 23, 11400 Младеновац

Е-маил адреса : danijel21093@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063/307-794

Број и датум одлуке : 740-09-298/2016-22 од 2016-10-17

Ђорђевић (Ђорђе ) Владимир

Година и место рођења : 1972 . - Крагујевац

Факултет : Машински факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : Дипломирани инжењер машинства

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Споразумно финансијско реструктурирање (напредни ниво)

Адреса : Двадесетседмог марта 36, 11000 Београд

Е-маил адреса : vladimir.relja.djordjevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/160-86-20

Број и датум одлуке : 740-09-583/2016-22 од 2016-12-22

Ђорђевић (Драгиша ) Јелена

Година и место рођења : 1992 . - Приштина

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : Дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Патриса Лумумбе 15/25, 18000 Ниш

Е-маил адреса : jelena92dj@gmail.com

Број телефона : 063/752-1612

Број и датум одлуке : 740-09-23/2017-22 од 2017-04-10

Ђорђевић (Душан ) Николина

Година и место рођења : 1971 . - Карловац, Р Хрватска

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Змај-Јовина 1, 11400 Младеновац

Е-маил адреса : nikolinadj71@gmail.com

Број мобилног телефона : 063375130

Број и датум одлуке : 740-09-30/2018-22 од 2018-04-18

Ђорђевић Петровић (Момчило ) Маја

Година и место рођења : 1981 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Ливањска 3, 11000 Београд

Е-маил адреса : advokatmajadjordjevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/1157-971

Број и датум одлуке : 740-09-155/2017-22 од 2017-06-16

Ђукић (Александар ) Драгомир

Година и место рођења : 1955 . - Жабаљ

Факултет : Економски факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста

Занимање : дипломирани економиста

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава,специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Павла Папа 7, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : dragomir.djukic@pkv.rs

Број мобилног телефона : 063/568-797

Број телефона : 021/480-3814

Број и датум одлуке : 740-09-00174/2015-22 од 2015-04-15

Ђукић (Славко ) Никола

Година и место рођења : 1980 . - Београд

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани историчар, мастер из области менаџмента

Занимање : саветник за едукацију корисника финансијских услуга

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Радоја Дакића 1/4, 11000 Београд

Е-маил адреса : nikola.djukic@nbs.rs

Број мобилног телефона : 0691411980

Број и датум одлуке : 740-09-651/2017-22 од 2018-01-25

Ђукић (Јован ) Јована

Година и место рођења : 1984 . - Јагодина

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : мастер европских интеграција из области пословног права ЕУ

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Војводе Степе 194, 11000 Београд

Е-маил адреса : jovana1djukic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/4337-797

Број и датум одлуке : 740-09-00143/2016-22 од 2016-03-21

Ђукичин (Иван ) Жива

Година и место рођења : 1961 . - Нови Бечеј

Факултет : Правни факултет у Крагујевцу Универзитет „Светозар Марковић“ у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање : саветник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Арсе Теодоровића 15/4/15, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : djukicin1961@gmail.com

Број мобилног телефона : 063528369

Број и датум одлуке : 740-09-485/2018-22 од 2018-07-19

Ђурђевац (Славомир ) Данило

Година и место рођења : 1988 . - Врбас

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Десанке Максимовић 33, 25230 Кула

Е-маил адреса : dachodjurdjevac88@gmail.com

Број мобилног телефона : 0604391412

Број и датум одлуке : 740-09-21/2018-22 од 2018-04-11

Ђурић (Миодраг ) Градимир

Година и место рођења : 1964 . - Мајданпек

Факултет : Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду

Звање : Дипломирани економиста

Занимање : дипломирани економиста

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Ремска 57, 19250 Мајданпек

Е-маил адреса : gdjuric@alphabankserbia.com; gdjuric@jubanka.co.rs

Број мобилног телефона : 063/86-44-820

Број телефона : 030/583-642

Број и датум одлуке : 740-09-126/2017-22 од 2017-05-31

Ђурић (Војислав ) Маја

Година и место рођења : 1987 . - Брчко

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитета Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокатски приправник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Алексе Шантића 50/2/8, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : maja.djuric1987@gmail.com

Број мобилног телефона : 060/508-5856

Број и датум одлуке : 740-09-00458/2016-22 од 2016-10-17

Ђурић (Драгомир ) Марко

Година и место рођења : 1980 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Видиковачки венац 50а, 11000 Београд

Е-маил адреса : advokatdjuric@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/7793-025

Број и датум одлуке : 740-09-00364/2016-22 од 2016-08-15

Ђурић (Божидар ) Гордана

Година и место рођења : 1959 . - Пирот

Факултет : Факултет за услужни бизнис из Сремске Каменице Универзитета „Едуконс“

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Стевана Мокрањца 1, Пироот

Е-маил адреса : piokrug@mts.rs

Број мобилног телефона : 063460688

Број телефона : 010347156

Број и датум одлуке : 740-09-400/2018-22 од 2018-06-25

Ђуричић (Милутин ) Миленко

Година и место рођења : 1976 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : Магистар правних наука

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Видиковачки венац 69/6, 11000 Београд

Е-маил адреса : duricicmilenko@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/99-77-333

Број и датум одлуке : 740-09-00508/2016-22 од 2016-11-15

Ђуричић (Јован ) Небојша

Година и место рођења : 1980 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Кнеза Вишеслава 134/3/17, 11000 Београд

Е-маил адреса : nebojsa.djuricic01@gmail.com

Број мобилног телефона : 060/70-42-213

Број и датум одлуке : 740-09-601/2016-22 од 2016-12-28

Ђуричић Ракић (Миодраг ) Анђелка

Година и место рођења : 1981 . - Ваљево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Бранислава Нушића 15/1, Ваљево

Е-маил адреса : andjelkadjuricic@live.com

Број мобилног телефона : 066002322

Број и датум одлуке : 740-09-395/2018-22 од 2018-06-25

Ђуровић (Братислав ) Горазд

Година и место рођења : 1987 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Напредне вештине посредовања,специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Јурија Гагарина 127/8/81, 11000 Београд

Е-маил адреса : gorazd@medijator.com

Број мобилног телефона : 069/1222223

Број и датум одлуке : 740-09-00968/2015-22 од 2015-10-06

Евтимов (Синиша ) Сања

Година и место рођења : 1987 . - Врање

Факултет : Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање : дипломирани политиколог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Напредне вештине посредовања

Адреса : Булевар ослобођења 239, 11000 Београд

Е-маил адреса : sanja_evtimov@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063/7268-600

Број и датум одлуке : 740-09-00934/2015-22 од 2015-09-30

Ећимовић (Душан ) Зоран

Година и место рођења : 1955 . - Соколац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга,специјализована обука - Породична медијација

Адреса : Виноградска 101Б, 11180 Сурчин

Е-маил адреса : ecimovic@arka.rs

Број мобилног телефона : 063/203-883

Број телефона : 011/32-87-555

Број и датум одлуке : 740-09-00113/2015-22 од 2015-04-15

Ждралић (Васо ) Милена

Година и место рођења : 1975 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : магистар правних наука

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Веселина Маслеше 14, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : twosmiles21@gmail.com

Број мобилног телефона : 060/5252-558

Број и датум одлуке : 740-090-1171/2015-22 од 2016-01-18

Жегарац (Радмила ) Маја

Година и место рођења : 1958 . - Мостар

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани психолог; специјалиста за породичну медијацију

Занимање : Психолог

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Специјализовани послови медијација,специјализована обука - Супервизија специјализованих послова - медијација,специјализована обука - Специјализовани послови - породични психотерапеут

Адреса : Др. Ивана Рибара 130, 11000 Београд

Е-маил адреса : maja.z@eunet.rs

Број мобилног телефона : 064/1693-415

Број и датум одлуке : 740-09-00387/2015-22 од 2015-04-15

Жежељ - Јовановић (Сава ) Мирјана

Година и место рођења : 1947 . - Шимановци

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Петра Драпшина 1, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : Dragan.Mirjana2014@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/548-714

Број и датум одлуке : 740-09-00432/2015-22 од 2015-05-29

Живић (Томислав ) Миодраг

Година и место рођења : 1955 . - Аранђеловац

Факултет : Факултет за услужни бизнис Сремска Каменица

Звање : дипломирани економиста

Занимање : дипломирани економиста

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга,специјализована обука - Напредне вештине посредовања

Адреса : Гаврила принципа 19, 11000 Београд

Е-маил адреса : zivic.miodrag@yahoo.com

Број мобилног телефона : 060/148-4849

Број телефона : 065/280-4910

Број и датум одлуке : 740-09-00706/2015-22 од 2015-07-07

Живковић (Душко ) Јована

Година и место рођења : 1986 . - Зајечар

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Авнојска бб, 19000 Зајечар

Е-маил адреса : cojana.86@gmail.com

Број мобилног телефона : 0621640773

Број и датум одлуке : 740-09-41/2018-22 од 2018-04-12

Живковић (Димитрије ) Мирослава

Година и место рођења : 1955 . - Ниш

Факултет : Медицински факултет Универзитета у Нишу

Звање : доктор медицинских наука из области неурологије

Занимање : Специјалиста неуропсихијатрије

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Лоле Рибара 16А, 18000 Ниш

Е-маил адреса : miraz301155@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/7759-760

Број и датум одлуке : 740-09-468/2016-22 од 2017-02-17

Живковић (Љубиша ) Драгана

Година и место рођења : 1977 . - Пирот

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Војводе Путника 2, 18300 Пирот

Е-маил адреса : dragana.zivkovic@pi.os.sud.rs

Број телефона : 064/8513-520

Број и датум одлуке : 740-09-00525/2015-22 од 2015-07-06

Живковић (Петар ) Весна

Година и место рођења : 1979 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Породична медијација

Адреса : Драгише Цветковића 22/17, 18000 Ниш

Е-маил адреса : zivkovic.veca@gmail.com

Број мобилног телефона : 060/3311-712

Број и датум одлуке : 740-09-00296/2016-22 од 2016-08-15

Живковић (Милош ) Милица

Година и место рођења : 1985 . -

Факултет : Технички факултет у Бору Универзитета у Београду

Звање : дипломирани инжењер индустријског менаџмента

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму

Адреса : Сретена Младеновића - Мике 23/2/2, 11000 Београд

Е-маил адреса : milica.m.zivkovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 062/753-761

Број и датум одлуке : 740-09-00889/2015-22 од 2015-09-30

Жикић (Драгољуб ) Стефан

Година и место рођења : 1987 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : Мастер правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Породична медијација,специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Зеленгорска 1а, 18000 Ниш

Е-маил адреса : adv.zikic@gmail.com

Број мобилног телефона : 065/420-52-29

Број телефона : 018/4514-320

Број и датум одлуке : 740-09-590/2016-22 од 2016-12-22

Жужа (Велимир ) Татјана

Година и место рођења : 1980 . - Београд

Факултет : Факултет за право, јавну управу и безбедност у Београду Универзитет Џон Незбит

Звање : Дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Дечанска 17/2/5, 11000 Београд

Е-маил адреса : tatjanaforum@gmail.com

Број мобилног телефона : 0613335000

Број и датум одлуке : 740-09-657/2017-22 од 2018-07-18

Закић (Богољуб ) Андрија

Година и место рођења : 1974 . - Призрен

Факултет : Правни факултет Универзитета у Приштини

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Милана Топлице 31д/12, Борча, Палилула

Е-маил адреса : andrija_z@yahoo.com

Број мобилног телефона : 066413778

Број и датум одлуке : 74-09-210/2018-22 од 2018-06-15

Закић (Славко ) Драган

Година и место рођења : 1962 . - Ковин

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Албанске споменице 6, 11000 Београд

Е-маил адреса : office@mediator.in.rs

Број мобилног телефона : 063/200748

Број и датум одлуке : 740-09-419/2017-22 од 2017-10-19

Згерђа (Властимир ) Драган

Година и место рођења : 1976 . - Панчево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Браће Јовановића 78, 26000 Панчево

Е-маил адреса : emil06@ymail.com

Број мобилног телефона : 064/1398-006

Број и датум одлуке : 740-09-01252/2015-22 од 2016-01-27

Здјелар (Ратко ) Марија

Година и место рођења : 1982 . - Јагодина

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Рудничка 10, 11000 Београд

Е-маил адреса : marija.zdjelar@lp.rs

Број мобилног телефона : 060/577-4707

Број и датум одлуке : 740-09-00003/2017-22 од 2017-03-15

Здравковић (Никола ) Добрила

Година и место рођења : 1959 . - Бела Паланка

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : Судија Апелационог суда

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Постати трећа, неутрална странка

Адреса : Византијски булевар 2/1, 18000 Ниш

Е-маил адреса : dobrilazdravkovic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 069/3067-798

Број и датум одлуке : 740-09-00777/2015-22 од 2015-09-30

Здравковић (Стојан ) Драган

Година и место рођења : 1952 . - Мекиш - Дољевац

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : Судија редовног суда

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација са посебним акцентом на комерцијалну медијацију

Адреса : Византијски булевар 2/1, 18000 Ниш

Е-маил адреса : gackanz@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/481-481

Број телефона : 018/4223-693

Број и датум одлуке : 740-09-00353/2015-22 од 2015-04-15

Зеленски (Константин ) Александар

Година и место рођења : 1962 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Породична медијација

Адреса : Булевар цара Лазара 48, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : zelenskialeksandar@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/252-045

Број телефона : 021/453-750

Број и датум одлуке : 740-09-745/2016-22 од 2017-02-17

Зечевић (Петар ) Милица

Година и место рођења : 1977 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова

Адреса : Есад-Пашина 21/2, 11000 Београд

Е-маил адреса : milicazecevic@hotmail.com

Број мобилног телефона : 060/55-10-717

Број и датум одлуке : 740-09-722/2016-22 од 2017-01-26

Златковић (Радоје ) Милица

Година и место рођења : 1977 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : судија

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Душко Радовић 7, 18000 Ниш

Е-маил адреса : milica.zlatkovic@ni.vi.sud.rs

Број и датум одлуке : 740-09-256/2018-22 од 2018-05-11

Златковић (Владимир ) Лела

Година и место рођења : 1987 . - Параћин

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипомирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Милојко Лешјанин 6, 35250 Параћин

Е-маил адреса : periclela@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0642434213

Број и датум одлуке : 740-09-375/2017-22 од 2018-02-18

Зорић (Миле ) Славица

Година и место рођења : 1955 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Вршњачка медијација,специјализована обука - Развој праксе и управљање предметима у поступку посредовања (case management)

Адреса : Незнаног јунака 26, 11000 Београд

Е-маил адреса : adv.kanc.zs@gmail.com

Број мобилног телефона : 061/208-3098

Број телефона : 011/2660-876

Број и датум одлуке : 740-09-00194/2016-22 од 2016-06-03

Ивановић (Драган ) Марија

Година и место рођења : 1982 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Мастер правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Далматинска 9/2, 11000 Београд

Е-маил адреса : marija.d.ivanovic82@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/1188-391

Број и датум одлуке : 740-09-274/2017-22 од 2017-09-04

Ивановић (Раде ) Милена

Година и место рођења : 1969 . - Крушевац

Факултет : Географски факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани географ

Занимање : Географ

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Војводе Мишића 53, 37000 Крушевац

Е-маил адреса : ivanovic.milena8@gmail.com

Број мобилног телефона : 060/474-9100

Број и датум одлуке : 740-09-312/2017-22 од 2017-08-03

Иветић (Босиљка ) Радислав

Година и место рођења : 1958 . - Кикинда

Факултет : Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Цара Душана 134, 23300 Кикинда

Е-маил адреса : iveticradislav@gmail.com

Број мобилног телефона : 063512946; 0665132715

Број и датум одлуке : 740-09-39/2018-22 од 2018-04-12

Ивковић (Живан ) Снежана

Година и место рођења : 1971 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Судија основног суда

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Права детета и кривичноправна заштита малолетних лица,специјализована обука - Постати трећа, неутрална странка,специјализована обука - Развијање умешности медијације

Адреса : Проте Милорада Павловића 32, 11000 Београд

Е-маил адреса : sivkovic22@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/8728-207

Број и датум одлуке : 740-09-00104/2015-22 од 2015-04-15

Илић (Милан ) Вељко

Година и место рођења : 1970 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму

Адреса : Његошева 63, 11000 Београд

Е-маил адреса : v.ilic@vipmobile.rs

Број телефона : 060/000-3022

Број и датум одлуке : 740-09-00692/2015-22 од 2015-08-20

Илић (Миломир ) Душан

Година и место рођења : 1953 . - Нови Пазар

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Нови Пазар 426 015 , 36300 Нови Пазар

Е-маил адреса : dusanilic53@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637769085

Број телефона : 020314030

Број и датум одлуке : 740-09-00074/2015-22 од 2015-04-15

Илић (Стојан ) Милорад

Година и место рођења : 1957 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник - мастер, специјалиста за сузбијање тероризма, организованог криминалитета и корупције

Занимање : самостални полицијски инспектор

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Булевар Краља Александра 63, 11000 Београд

Е-маил адреса : dors.crim@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/22-17-82

Број телефона : 011/2450-161

Број и датум одлуке : 740-09-00059/2015-22 од 2015-04-15

Илић (Жарко ) Милена

Година и место рођења : 1984 . - Скопље, Р Македонија

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани филолог за енглески језик и књижевност

Занимање : професор енглеског језика

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Душана Трифунца 26, 18000 Ниш

Е-маил адреса : ilicmilenamima@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641137178

Број и датум одлуке : 740-09-413/2018-22 од 2018-06-25

Илић (Богдан ) Марела

Година и место рођења : 1953 . - Нови Сад

Факултет : Економски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Албанске споменице 19, 11000 Београд

Е-маил адреса : marelica.ilic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/356-281

Број телефона : 0112404-280

Број и датум одлуке : 740-09-00345/2016-22 од 2016-10-17

Илић (Милисав ) Небојша

Година и место рођења : 1960 . - Чачак

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Немањина 80, 32000 Чачак

Е-маил адреса : cacak.nebojsa@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/8442794

Број телефона : 032/333-706

Број и датум одлуке : 740-09-00514/2016-22 од 2016-11-15

Илић (Слободан ) Предраг

Година и место рођења : 1955 . - Трстеник

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Драгослава Јовановића 13/4/8, 11000 Београд

Е-маил адреса : ilicpredrag1955@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/34-056-02

Број и датум одлуке : 740-09-96/2017-22 од 2017-05-31

Илић (Петар ) Драгана

Година и место рођења : 1961 . - Београд

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање : социолог - мастер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга,специјализована обука - Породична медијација

Адреса : Зелени венац 8, 11000 Београд

Е-маил адреса : dragana.ilic@sbb.rs, cesgroupfund@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/346-108

Број и датум одлуке : 740-09-00679/2015-22 од 2015-08-20

Јакишић (Богомир ) Божана

Година и место рођења : 1959 . - Београд

Факултет : Економски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава

Адреса : Душана Јовановића 4/81, 11000 Београд

Е-маил адреса : bozana.jakisic@pks.rs

Број мобилног телефона : 064/1949-156

Број и датум одлуке : 740-09-00213/2015-22 од 2015-04-15

Јаковљев (Дејан ) Драган

Година и место рођења : 1957 . - Зрењанин

Факултет : Економски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Петра Кочића 12, 11000 Београд

Е-маил адреса : jakovljev.dragan@gmail.com

Број мобилног телефона : 063223656

Број и датум одлуке : 740-09-123/2017-22 од 2018-04-18

Јаковљевић (Михајло ) Мирјана

Година и место рођења : 1958 . - Коњиц

Факултет : Правни факултет у Сарајеву Универзитета у Сарајеву

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Диљска 6/3, 11000 Београд

Е-маил адреса : mira.jakovljevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/1206-667

Број телефона : 011/3207-429

Број и датум одлуке : 740-09-1064/2015-22 од 2015-12-14

Јаковљевић (Зоран ) Јелена

Година и место рођења : 1980 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Станка Пауновића - Вељка 45, 11000 Београд

Е-маил адреса : miss.jakovljevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/1130-319

Број и датум одлуке : 740-09-00905/2015-22 од 2015-10-12

Јаковљевић (Сретен ) Зоран

Година и место рођења : 1955 . - Бијељина

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Војвођански булевар 32, 26000 Панчево

Е-маил адреса : jakovzoran3314@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063/8139607

Број и датум одлуке : 740-09-00083/2015-22 од 2015-04-15

Јаконић (Александар ) Душанка

Година и место рођења : 1959 . - Вршац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Породична медијација

Адреса : Душана Вукасовића 35, 11000 Београд

Е-маил адреса : djakonic5@yahoo.com

Број мобилног телефона : 062/8088-351

Број телефона : 011/6167-709

Број и датум одлуке : 740-09-82/2016-22 од 2017-07-04

Јанковић (Животије ) Владан

Година и место рођења : 1975 . - Јагодина

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани андрагог

Занимање : Стручни радник у Центру за социјални рад

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Милана Мијалковића 2Ц, 35000 Јагодина

Е-маил адреса : jankovic.vladan@gmail.com

Број телефона : 064/1140-465

Број и датум одлуке : 740-09-00476/2015-22 од 2015-07-06

Јанковић (Љубиша ) Владан

Година и место рођења : 1983 . - Ваљево

Факултет : Факултет безбедности Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани менаџер безбедности; мастер менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Кнеза Михаила 12, 11500 Обреновац

Е-маил адреса : vladan.jankovic1@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/8866-555

Број и датум одлуке : 740-09-00638/2015-22 од 2015-08-20

Јанковић (Обрен ) Весна

Година и место рођења : 1962 . - Призрен

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Булевар Немањића 44/25, Ниш

Е-маил адреса : japee@eunet.rs

Број мобилног телефона : 0642359591

Број и датум одлуке : 740-09-482/2018-22 од 2018-07-18

Јанковић (Александар ) Александра

Година и место рођења : 1982 . - Кладово

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Марије Илијевић 26, 19320 Кладово

Е-маил адреса : asjankovic82@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/411970

Број и датум одлуке : 740-09-695/2017-22 од 2018-01-31

Јанковић (Добривоје ) Дијана

Година и место рођења : 1968 . - Врање

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : доктор правних наука

Занимање : судија

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Војводе Мишића 54/01/1/6, 18000 Ниш

Е-маил адреса : dijankovic@gmail.com ; dijanaj@open.telekom.rs ; dijana.jankovic@ni.ap.sud.rs

Број мобилног телефона : 0642741863

Број и датум одлуке : 740-09-124/2018-22 од 2018-05-11

Јањић (Станко ) Славица

Година и место рођења : 1964 . - Аранђеловац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Краља Петра Првог 28, 34300 Аранђеловац

Е-маил адреса : janjic64@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/8586-510; 069/1624-244

Број телефона : 034/712-802

Број и датум одлуке : 740-09-00958/2015-22 од 2015-10-19

Јањић (Слободан ) Марјана

Година и место рођења : 1972 . - Приштина

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Судски саветник - портпарол - Привредни Апелациони суд

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Црнотравска 13, 11000 Београд

Е-маил адреса : marjana.janjic@gmail.com

Број мобилног телефона : 065/2665-041

Број и датум одлуке : 740-09-00925/2015-22 од 2015-10-19

Јаћимовић (Петар ) Данка

Година и место рођења : 1975 . - Бијело Поље

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Саветник за опште послове у Фонду солидарности

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова,специјализована обука - Kолективно преговарање

Адреса : Милентија Поповића 62, 11000 Београд

Е-маил адреса : danka.jacimovic@fs.gov.rs

Број мобилног телефона : 064/3970-079

Број и датум одлуке : 740-09-01220/2015-22 од 2016-07-04

Јевтић (Светомир ) Ђорђе

Година и место рођења : 1984 . - Београд

Факултет :

Звање : дипломирани економиста - менаџер за осигурање

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Моше Пијаде 41, 11430 Умчари

Е-маил адреса : djjevtic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063358800

Број и датум одлуке : 740-09-694/2017-22 од 2018-03-02

Јевтић (Сава ) Мирјана

Година и место рођења : 1965 . - Сремска Митровица

Факултет : Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста

Занимање : рачуновођа

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Јупитерова 81б/4, Сремска Митровица

Е-маил адреса : mira.sirmijum@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648415781

Број и датум одлуке : 740-09-00355/2018-22 од 2018-06-11

Јелача (Радосав ) Славица

Година и место рођења : 1956 . - Рековац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник, специјалиста за уговоре у међународној трговини

Занимање : в.д. директора Управе за дуван Министарства финансије

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга,специјализована обука - Напредне вештине посредовања,специјализована обука - Породична медијација

Адреса : Генерала Штефаника 45/34, 11000 Београд

Е-маил адреса : slavica.jelaca@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/477709

Број телефона : 011/770-42-56

Број и датум одлуке : 740-09-00713/2015-22 од 2015-08-20

Јелић (Милорад ) Неда

Година и место рођења : 1958 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : магистар правних наука

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга,специјализована обука - Развој праксе и управљање предметима у поступку посредовања (case management)

Адреса : Јурија Гагарина 75, 11000 Београд

Е-маил адреса : neda.jelic.neda@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/388-704

Број и датум одлуке : 740-09-00732/2015-22 од 2015-07-17

Јелић (Боривоје ) Горан

Година и место рођења : 1967 . - Нова Варош

Факултет : Електротехнички факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Видиковачки венац 94, 11000 Београд

Е-маил адреса : jelicbgoran@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/1267-192

Број телефона : 011/233-4832

Број и датум одлуке : 740-09-631/2016-22 од 2017-01-26

Јеличић (Милан ) Милосав

Година и место рођења : 1959 . - Варварин

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у привредним споровима,специјализована обука - Тренинг за тренере основне обуке за посреднике

Адреса : Булевар деспота Стефана 73/2, 11000 Београд

Е-маил адреса : miskojelicic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/2969-171

Број и датум одлуке : 740-09-00412/2015-22 од 2015-04-15

Јеремић (Светислав ) Татјана

Година и место рођења : 1964 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Судија редовног суда

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Постати трећа, неутрална странка,специјализована обука - Усавршавање вештина медијације

Адреса : Луке Вукаловића 8, 11000 Београд

Е-маил адреса : tatjana.jeremic@drugi.os.sud.rs

Број мобилног телефона : 064/1511531

Број и датум одлуке : 740-09-00616/2015-22 од 2015-08-20

Јеремић (Зоран ) Ива

Година и место рођења : 1976 . - Лазаревац

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани педагог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Рудовци бб, 11550 Лазаревац

Е-маил адреса : ivaksas@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/8615-046

Број и датум одлуке : 740-09-00988/2015-22 од 2015-11-12

Јеремић (Миодраг ) Нела

Година и место рођења : 1979 . - Књазевац

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Нишу

Звање : Дипломирани психолог

Занимање : Психолог

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Породична медијација

Адреса : Алиагићева 6, 19350 Књазевац

Е-маил адреса : nelajeremic22@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/745-2508

Број и датум одлуке : 740-09-253/2017-22 од 2017-07-17

Јеротић (Саво ) Биљана

Година и место рођења : 1983 . -

Факултет : Шумарски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани инжењер шумарства

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Николе Тесле 5/12, 26000 Панчево

Е-маил адреса : biljanadjukanovic83@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/3447-021

Број и датум одлуке : 740-09 од 2016-08-15

Јефтић (Мића ) Милена

Година и место рођења : 1976 . - Рума

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : 15. Августа 80, 22400 Рума

Е-маил адреса : medijator.jefticmilena@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/2296-931

Број и датум одлуке : 740-09-00059/2016-22 од 2016-03-07

Јованов (Небојша ) Александар

Година и место рођења : 1984 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : ЈНА 16, 26203 Сефкерин

Е-маил адреса : alekjovanov@yahoo.com

Број мобилног телефона : 061/1557536

Број телефона : 013/684092

Број и датум одлуке : 740-09-00433/2016-22 од 2016-11-15

Јовановић (Миодраг ) Владан

Година и место рођења : 1964 . - Јагодина

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Димитрија Туцовића 64, 31000 Ужице

Е-маил адреса : advabara@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/1206-402

Број телефона : 031/516-402

Број и датум одлуке : 740-09-00390/2016-22 од 2016-09-15

Јовановић (Милун ) Биљана

Година и место рођења : 1975 . - Ивањица

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Миладина Зарића 7, 11211 Борча

Е-маил адреса : bilja.jovanovic975@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/87-88-022

Број и датум одлуке : 740-09-00080/2015-22 од 2015-04-15

Јовановић (Светозар ) Бисерка

Година и место рођења : 1980 . - Суботица

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани психолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Београдски пут 101, 24000 Суботица

Е-маил адреса : biserkaj759@gmail.com

Број телефона : 024/4556-953

Број и датум одлуке : 740-09-00365/2015-22 од 2015-04-15

Јовановић (Цветан ) Јасмина

Година и место рођења : 1973 . - Пирот

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : Секретар суда

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Вука Пантелића 42, 18300 Пирот

Е-маил адреса : jasmina.jovanovic@pi.os.sud.rs

Број мобилног телефона : 064/8513-514

Број и датум одлуке : 740-06-00465/2015-22 од 2015-05-29

Јовановић (Милан ) Драгана

Година и место рођења : 1959 . - Мионица

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Кланичка стара 9А/3, 11000 Београд

Е-маил адреса : draganalegal@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/637-657

Број и датум одлуке : 740-09-00634/2015-22 од 2015-06-17

Јовановић (Дане ) Немања

Година и место рођења : 1983 . - Сомбор

Факултет : Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Првомајски булевар 11А, 25000 Сомбор

Е-маил адреса : bubilend@gmail.com

Број мобилног телефона : 065/6160-844

Број телефона : 025/441-619

Број и датум одлуке : 740-09-01188/2015-22 од 2016-01-11

Јовановић (Војислав ) Владан

Година и место рођења : 1966 . - Приштина

Факултет : Правни факултет Универзитета у Приштини

Звање : дипломирани правник; специјалиста за породичну медијацију

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Насиље у породици,специјализована обука - Конфликти,специјализована обука - Породична медијација

Адреса : Јанковић Стојана 6А, 11000 Београд

Е-маил адреса : vldjovanovic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063/241-832

Број и датум одлуке : 740-09-01237/2015-22 од 2016-01-27

Јовановић (Живадин ) Гвозден

Година и место рођења : 1954 . - Шуме

Факултет : Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду

Звање : доктор економских наука

Занимање : стечајни управник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Бранка Радичевића 20, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса : gvozdenjovanovic@hotmail.com

Број мобилног телефона : 063/610-388

Број и датум одлуке : 740-09-00069/2016-22 од 2016-03-15

Јовановић (Драган ) Драгана

Година и место рођења : 1985 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Сараејвска 83, 11000 Београд

Е-маил адреса : adv.jovanovicdragana@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/3773-669

Број и датум одлуке : 740-09-00235/2016-22 од 2016-05-19

Јовановић (Стерије ) Игор

Година и место рођења : 1982 . - Свилајнац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Војводе Мишића 4/56, 35000 Јагодина

Е-маил адреса : igojov82@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/1149-588

Број и датум одлуке : 740-09-00380/2016-22 од 2016-08-15

Јовановић (Драган ) Никола

Година и место рођења : 1987 . - Београд

Факултет : Факултет за државну управу и администрацију – Београд, Мегатренд Универзитет

Звање : специјалиста криминалиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Војводе Мишића 214, 11500 Обреновац

Е-маил адреса : jovanovic.d.nikola@gmail.com

Број мобилног телефона : 061/3079-104

Број и датум одлуке : 740-09-00234/2016-22 од 2016-05-19

Јовановић (Милета ) Богдан

Година и место рођења : 1959 . - Сента

Факултет : Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста пословно – правног смера

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Др Фрање Сударевића 1, 24000 Суботица

Е-маил адреса : bogdan.m.jovanovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/526-038

Број и датум одлуке : 740-09-00391/2016-22 од 2016-08-15

Јовановић (Петар ) Љутица

Година и место рођења : 1963 . - Уровица

Факултет : Економски факултет Универзитета у Нишу

Звање : Дипломирани економиста

Занимање : Директор

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Станоја Гачића 7, 19300 Неготин

Е-маил адреса : ljuticajovanovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 060/88-00-284

Број телефона : 019/542-599

Број и датум одлуке : 740-09-617/2016-22 од 2017-01-26

Јовановић (Надежда ) Марија

Година и место рођења : 1981 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник - мастер из грађанскоправне научне области

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Драгослава Срејовића 70К/8, 11000 Београд

Е-маил адреса : lawyer.marija@gmail.com

Број мобилног телефона : 060/070-32-82

Број и датум одлуке : 740-09-624/2016-22 од 2017-01-26

Јовановић (Бпжидар ) Ненад

Година и место рођења : 1970 . - Бор

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Породична медијација

Адреса : Краља Петра првог 3/6, 19210 Бор

Е-маил адреса : advnenad@live.com

Број мобилног телефона : 063/431-232

Број и датум одлуке : 740-09-198/2017-22 од 2017-05-09

Јовановић (Богољуб ) Јасна

Година и место рођења : 1967 . - Врање

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Булевар Немањића 20/38, 18000 Ниш

Е-маил адреса : jassa67@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/428-595

Број и датум одлуке : 740-09-276/2017-22 од 2017-07-04

Јовановић (Јован ) Снежана

Година и место рођења : 1976 . - Пожаревац

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани педагог

Занимање : дипломирани педагог

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Насеље Плажа 3/3/12 , 19000 Зајечар

Е-маил адреса : nsneguljica@ptt.rs

Број мобилног телефона : 064/3030722

Број телефона : 019/436-970

Број и датум одлуке : 740-09-347/2017-22 од 2017-10-19

Јовић (Миливоје ) Горан

Година и место рођења : 1961 . - Лесковац

Факултет : Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду Универзитета Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава

Адреса : Раданска 40, 16230 Лебане

Е-маил адреса : goranjovic61@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/238-111

Број и датум одлуке : 740-09-00134/2015-22 од 2015-04-15

Јовичић (Милан ) Мирјана

Година и место рођења : 1991 . - Шабац

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Јанка Веселиновића 75/27, Шабац

Е-маил адреса : mirajovicic991@gmail.com

Број мобилног телефона : 0645203750

Број и датум одлуке : 740-09-483/2018-22 од 2018-07-18

Јовнаш (Ненад ) Милијана

Година и место рођења : 1974 . - Зајечар

Факултет : Правни факултет у Косовској Митровици Универзитет у Приштини

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Судијски помоћник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Породична медијација

Адреса : Пожаревачка 6Д, 19000 Зајечар

Е-маил адреса : milijanajovnas61@gmail.com

Број мобилног телефона : 060/50-80-511

Број и датум одлуке : 740-09-135/2017-22 од 2017-04-20

Јоновска (Владимир ) Јелена

Година и место рођења : 1985 . - Панчево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : мастер правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Жарка Зрењанина 18Б/1, 26000 Панчево

Е-маил адреса : jonovska.jelena@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/170-9820

Број телефона : 013/341-257

Број и датум одлуке : 740-09-606/2016-22 од 2017-05-31

Јоровић (Миодраг ) Бојана

Година и место рођења : 1985 . - Чачак

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Топличка 14, 32000 Чачак

Е-маил адреса : bojanajorovic@hotmail.com

Број мобилног телефона : 063/8983389

Број и датум одлуке : 740-09-444/2017-22 од 2017-12-13

Јоцић (Богдан ) Јасминка

Година и место рођења : 1961 . - Неготин

Факултет : Економски факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Светозара Марковића 178А, 19000 Зајечар

Е-маил адреса : jasminkajocic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648188613

Број и датум одлуке : 740-09-94/2018-22 од 2018-05-24

Кадовић (Драгомир ) Иван

Година и место рођења : 1963 . - Београд

Факултет : Економски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани економиста

Занимање : Тржишни инспектор

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Јурија Гагарина 255, 11000 Београд

Е-маил адреса : ivkadov@yahoo.com

Број мобилног телефона : 064/8188-123

Број и датум одлуке : 740-09-00352/2015-22 од 2015-04-15

Календер (Драгољуб ) Лепосава

Година и место рођења : 1960 . - Београд

Факултет : Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду Универзитета Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Вељка Петровића 41, 11000 Београд

Е-маил адреса : ana.kalender@hotmail.com

Број мобилног телефона : 063363612

Број и датум одлуке : 740-09-6/2018-22 од 2018-02-28

Кантар Костић (Милан ) Јелена

Година и место рођења : 1971 . - Јагодина

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Булевар Зорана Ђинђића 154, 11000 Београд

Е-маил адреса : jelena.kant@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641808820

Број и датум одлуке : 740-09-569/2017-22 од 2017-11-30

Капетановић (Божидар ) Боривоје

Година и место рођења : 1989 . - Варшава, Пољска

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Мије Ковачевића 9, 11000 Београд

Е-маил адреса : borivoje.kapetanovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 062/442-558

Број и датум одлуке : 740-09-151/2017-22 од 2017-07-04

Караклајић (Слободан ) Звездана

Година и место рођења : 1971 . - Пожаревац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : судија привредног суда

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација са посебним акцентом на комерцијалну медијацију

Адреса : Кнез Лазара 6, 12000 Пожаревац

Е-маил адреса : zvezdana.karaklajic@po.pr.sud.rs

Број мобилног телефона : 060/4448-686

Број и датум одлуке : 740-09-00216/2015-22 од 2015-04-15

Каралејић (Драган ) Милош

Година и место рођења : 1984 . - Приштина

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Булевар војводе Мишића 31, 11000 Београд

Е-маил адреса : adv.karalejic@gmail.com

Број мобилног телефона : 062/265-395

Број и датум одлуке : 740-09-361/2017-22 од 2017-11-03

Караџић (Здравко ) Весна

Година и место рођења : 1968 . - Зворник

Факултет : Правни факултет у Сарајеву Универзитета у Сарајеву

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму,специјализована обука - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Радослава Грујића 23/2/7, 11000 Београд

Е-маил адреса : advkaradzic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/8509-904

Број и датум одлуке : 740-09-00462/2015-22 од 2015-05-29

Карић (Владимир ) Снежана

Година и место рођења : 1963 . - Рума

Факултет : Грађевински факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани грађевински инжењер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Насеље игралиште 3, 22400 Рума

Е-маил адреса : snezakaric@gmail.com

Број мобилног телефона : 062/1131-432

Број и датум одлуке : 740-09-00213/2016-22 од 2016-06-03

Керекеш (Цветко ) Мирјана

Година и место рођења : 1962 . - Панчево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Инспектор

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у привредним споровима,специјализована обука - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Стевана Мокрањца 7, 26000 Панчево

Е-маил адреса : mirjanakerekes@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/1088-351

Број и датум одлуке : 740-09-00954/2015-22 од 2015-10-19

Кецојевић (Сава ) Светлана

Година и место рођења : 1950 . - Крагујевац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Булевар ослобођења 98/2, 11000 Београд

Е-маил адреса : skecojevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 069/5144-099

Број телефона : 011/3983-754

Број и датум одлуке : 740-09-00101/2015-22 од 2015-04-15

Ковач (Богдан ) Весна

Година и место рођења : 1958 . - Сомбор

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Војводе Радомира Путника 28, 25283 Растина

Е-маил адреса : kovacvesna64@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/6661-102

Број и датум одлуке : 740-09-01046/2015-22 од 2015-12-14

Ковач (Чедомир ) Владимир

Година и место рођења : 2017 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Самостални саветник у Вишем суду у Београду

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Војвођанска 390, 11180 Сурчин

Е-маил адреса : vladimirckovac@gmail.com

Број мобилног телефона : 062/9789-421

Број и датум одлуке : 740-09-69/2017-22 од 2017-04-20

Ковач (Имре ) Зоран

Година и место рођења : 1963 . - Сента

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Милоша Црњанског 172, 21220 Бечеј

Е-маил адреса : zoran.kovacs@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/8959-015

Број и датум одлуке : 740-09-00165/2016-22 од 2016-04-08

Ковачевић (Душан ) Софиа

Година и место рођења : 1988 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : мастер правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Цвијићева 9, 11000 Београд

Е-маил адреса : sofiakovacevic88@gmail.com

Број мобилног телефона : 062/1540-374

Број и датум одлуке : 740-09-00937/2015-22 од 2015-11-03

Ковачевић (Раско ) Исидора

Година и место рођења : 1984 . - Осијек, Хрватска

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Марије Бурсаћ 2, 25000 Сомбор

Е-маил адреса : isidorakovacevic2007@gmail.com

Број мобилног телефона : 0604425004

Број и датум одлуке : 740-09-198/2018-22 од 2018-05-07

Ковачевић (Јово ) Маријана

Година и место рођења : 1976 . - Грачац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Хаџи Рувимова бр. 61/5, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : marijana.kovacevic76@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/863-7018

Број телефона : 021/651-9163

Број и датум одлуке : 740-09-00330/2016-22 од 2016-10-24

Ковачевић - Шварц (Рајко ) Санда

Година и место рођења : 1968 . - Бања Лука

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Инспектор

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у привредним споровима,специјализована обука - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Душана Вукасовића 70, 11000 Београд

Е-маил адреса : sandakovacevicsvarc@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/599-307

Број и датум одлуке : 740-09-00955/2015-22 од 2015-10-19

Ковиљац (Јован ) Миодраг

Година и место рођења : 1960 . - Сремска Митровица

Факултет : Факултет за услужни бизнис у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Гундулићева 21, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : miodragkoviljac@yahoo.com

Број мобилног телефона : 064/2064-592

Број телефона : 021/553-094

Број и датум одлуке : 740-09-01246/2015-22 од 2016-01-27

Козомара (Миле ) Милана

Година и место рођења : 1976 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Милана Симовића 2, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : milanakozomara@gmail.com

Број мобилног телефона : 060/6203869

Број и датум одлуке : 740-09-371/2017-22 од 2017-10-19

Којић (Младен ) Милана

Година и место рођења : 1959 . - Врбас

Факултет : Економски факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирании економиста

Занимање : дипломирани економиста

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Соње Маринковић 6/29, 26220 Ковин

Е-маил адреса : milanakojic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 064/208-16-14

Број и датум одлуке : 740-09-129/2017-22 од 2017-05-31

Кокановић (Мирко ) игор

Година и место рођења : 1978 . - Сарајево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Начелник службе за правне послове

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова

Адреса : Милана Бартоша 26Г, 11000 Београд

Е-маил адреса : iggy.kokanovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/2004-080

Број и датум одлуке : 740-09-01020/2015-22 од 2015-12-14

Коловић (Милорад ) Загорка

Година и место рођења : 1955 . - Краљево

Факултет : Правни факултет у Крагујевцу Универзитет „Светозар Марковић“ у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање : Судија привредног апелационог суда

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Вардарска 15, 11000 Београд

Е-маил адреса : Zaga.kolovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/282-309

Број и датум одлуке : 740-09-00126/2015-22 од 2015-04-15

Коматина (Слободан ) Мирјана

Година и место рођења : 1971 . - Косовска Митровица

Факултет : Економски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани економиста; специјалиста правних наука

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Краљице Марије 10, 11000 Београд

Е-маил адреса : mirakomatina@gmail.com

Број мобилног телефона : 063341941

Број и датум одлуке : 740-09-118/2018-22 од 2018-04-12

Кондић (Гојко ) Вера

Година и место рођења : 1956 . - Ниш

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани психолог;специјалиста политиколог из области медијације

Занимање : Психолог, специјалиста медијације

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација и културне разлике,специјализована обука - Конфликти,специјализована обука - Вршњачка медијација,специјализована обука - Nапредне вештине посредовања - посредовање између жртве (оштећеног) и преступника (учиниоца),специјализована обука - Породична медијација

Адреса : Булевар Арсенија Чарнојевића 161, 11000 Београд

Е-маил адреса : kondiceva@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/2127-880

Број и датум одлуке : 740-09-01268/2015-22 од 2016-01-27

Контић (Драгутин ) Горан

Година и место рођења : 1972 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : судија

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Булевар Немањића 76/40, 18000 Ниш

Е-маил адреса : gorankontic1@gmail.com

Број мобилног телефона : 0631066146

Број телефона : 018530833

Број и датум одлуке : 740-09-165/2018-22 од 2018-05-11

Костић (Ђорђе ) Љубомир

Година и место рођења : 1976 . - Ниш

Факултет : Економски факултет Универзитета у Београду

Звање : магистар економских наука

Занимање : стечајни управник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Чарнојевића 8/11, 18000 Ниш

Е-маил адреса : bankrot.nis@gmail.com

Број телефона : 018/244-212

Број и датум одлуке : 740-09-000259/2016-22 од 2016-08-15

Костић (Добрица ) Милош

Година и место рођења : 1987 . - Бор

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Стевана Синђелића 18В, 11000 Београд

Е-маил адреса : kosticd.milos@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/272-5272

Број и датум одлуке : 740-09-636/2016-22 од 2017-02-10

Костић (Ратко ) Драгана

Година и место рођења : 1972 . - Ниш

Факултет : Економски факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани економиста

Занимање : рачуновођа

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Чарнојевића 8/11, 18000 Ниш

Е-маил адреса : gagako13@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642531322; 0642284485

Број и датум одлуке : 740-09-38/2018-22 од 2018-04-27

Костић (Лесковац ) Нина

Година и место рођења : 1991 . - Лесковац

Факултет : Факултет за европске правно - политичке студије Нови Сад Универзитет Сингидунум

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Илије Стреле 12, 16000 Лесковац

Е-маил адреса : nina.gkostic@outlook.com

Број мобилног телефона : 0637564681

Број и датум одлуке : 740-09-14/2018-22 од 2018-03-05

Костић (Стојадин ) Иван

Година и место рођења : 1981 . - Лесковац

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Радничка 34, 16000 Лесковац

Е-маил адреса : adv.ikostic@gmail.com

Број мобилног телефона : 062/223-095

Број и датум одлуке : 740-09-00368/2016-22 од 2016-08-15

Костић (Саша ) Ана

Година и место рођења : 1987 . - Пирот

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима дискриминације

Адреса : Церска 29, 11000 Београд

Е-маил адреса : ana.kostic26@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063/1058357

Број и датум одлуке : 740-09-00065/2015-22 од 2015-04-15

Коцановић (Драган ) Милош

Година и место рођења : 1982 . - Зајечар

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање : мастер правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Светозара Марковића 1, 19000 Зајечар

Е-маил адреса : miloskocanovic55@gmail.com

Број мобилног телефона : 0628881300

Број и датум одлуке : 740-09-57/2018-22 од 2018-04-12

Коцић (Милисав ) Марина

Година и место рођења : 1964 . - Крушевац

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : секретар факултета

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Скадарска 7, 18000 Ниш

Е-маил адреса : marina.kocic@filfak.ni.ac.rs

Број мобилног телефона : 0648013302

Број и датум одлуке : 740-09-293/2018-22 од 2018-05-08

Коштан Ковачевић (Никола ) Данијела

Година и место рођења : 1980 . - Шабац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова

Адреса : Шпанских бораца 18/7, 11000 Београд

Е-маил адреса : adlrdanijela@open.telekom.rs

Број мобилног телефона : 063/7224-014

Број и датум одлуке : 740-09-01029/2015-22 од 2015-11-24

Краљ (Милан ) Биљана

Година и место рођења : 1978 . - Кикинда

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Дожа Ђерђа 4/7, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : biljana@advkralj.com

Број мобилног телефона : 063/553-054

Број и датум одлуке : 740-09-00284/2016-22 од 2016-10-24

Кресоја (Маринко ) Мина

Година и место рођења : 1990 . - Бечеј

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитета Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Браће Рибникар 25, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : minakresoja_ns@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063/8959-575

Број и датум одлуке : 740-09-00262/2016-22 од 2016-08-15

Кресоја (Драгољуб ) Вера

Година и место рођења : 1972 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Секретар суда

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Чубурска 14, 11000 Београд

Е-маил адреса : kresoja.v@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/349-150

Број и датум одлуке : 740-09-00962/2015-22 од 2015-10-19

Кривокапић (Велимир ) Наташа

Година и место рођења : 1963 . - Ријека

Факултет : Грађевински факултет Универзитета у Ријеци

Звање : дипломирани инжењер грађевинарства

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Београдска 25, 25000 Сомбор

Е-маил адреса : gorsi.so@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/8384-536

Број телефона : 025/412-140

Број и датум одлуке : 740-09-01059/2015-22 од 2015-12-14

Криловић (Никола ) Милан

Година и место рођења : 1983 . - Шабац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Мише Димитријевића 8А/24, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : krilovic_milan@yahoo.com

Број мобилног телефона : 062/2233-63

Број и датум одлуке : 740-09-00343/2016-22 од 2016-08-15

Крнајски Беловљев (Душан ) Наташа

Година и место рођења : 1976 . - Београд

Факултет : Факултет за услужни бизнис Сремска Каменица

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму

Адреса : Ђорђа Кратовца 57/8, 11000 Београд

Е-маил адреса : natasa.krnajski.belovljev@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/555-257

Број и датум одлуке : 740-09-01234/2015-22 од 2016-02-05

Крстић (Милош ) Зорица

Година и место рођења : 1956 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Смиљанићева 45, 11000 Београд

Е-маил адреса : zorica.krstic@sbb.rs

Број мобилног телефона : 0641128259

Број и датум одлуке : 740-09-00348/2018-22 од 2018-06-11

Крстић (Живорад ) Нела

Година и место рођења : 1979 . - Зајечар

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани психолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Алексе Ненадовића 14, 18000 Ниш

Е-маил адреса : nelakrsticnela@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637252040

Број и датум одлуке : 740-09-235/2018-22 од 2018-05-08

Крстић (Верољуб ) Јасмина

Година и место рођења : 1972 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга,специјализована обука - Напредне вештине посредовања

Адреса : Нехруова 133/17, 11000 Београд

Е-маил адреса : Jasmina.krstic@vektor.net

Број мобилног телефона : 063/8343-256

Број и датум одлуке : 740-09-00147/2015-22 од 2015-04-15

Крстић (Будимир ) Слободан

Година и место рођења : 1965 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Улцињска 25, 11000 Београд

Е-маил адреса : slobodankrstic011@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/201-168

Број и датум одлуке : 740-09-00062/2016-22 од 2016-03-07

Крстић (Стајо ) Милан

Година и место рођења : 1975 . - Скопље

Факултет : Правни факултет Универзитета у Приштини

Звање : Магистар правних наука

Занимање : Магистар правних наука (ВИИ/2 ССС)

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Војводе Степе 403Ж/1/8, 11000 Београд

Е-маил адреса : mikrstic1975@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/8185-810

Број и датум одлуке : 740-09-25/2017-22 од 2017-06-16

Крунић (Драгољуб ) Јелена

Година и место рођења : 1971 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Љубе Давидовића 57, Београд

Е-маил адреса : jelena.krunic@parking-servis.co.rs

Број мобилног телефона : 0648141144

Број и датум одлуке : 740-09-214/2018-22 од 2018-06-15

Крчмар (Славко ) Петар

Година и место рођења : 1966 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : мастер правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Париске комуне 15, 11000 Београд

Е-маил адреса : mapemas@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/110-5975

Број телефона : 011/303-8880

Број и датум одлуке : 740-09-522/2017-22 од 2017-12-26

Кузман (Душан ) Алекса

Година и место рођења : 1982 . - Зрењанин

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Заштитник грађана

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Здравка Челара 12, 23210 Житиште

Е-маил адреса : kuzman.aleksa@gmail.com

Број мобилног телефона : 062/300-379

Број и датум одлуке : 740-05-00085/2016-22 од 2016-03-28

Кујунџић (Драгослав ) Мира

Година и место рођења : 1976 . - Беч, Аустрија

Факултет : Економски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Станка Пауновића -Вељка 80/8/55, 11000 Београд

Е-маил адреса : mira.kujundzic@nbs.rs

Број телефона : 0113337801

Број и датум одлуке : 740-09-654/2017-22 од 2018-07-18

Кукуљац (Руждија ) Арнеса

Година и место рођења : 1982 . - Пријепоље

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Вељка Влаховића 1, 31300 Пријепоље

Е-маил адреса : arnesa.kukuljac@gmail.com

Број мобилног телефона : 065/3255-200

Број и датум одлуке : 740-09-00056/2015-22 од 2015-04-15

Курилић (Божидар ) Бранко

Година и место рођења : 1965 . - Осијек

Факултет : Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду

Звање : мастер инжењер менаџмента; магистар пословног менаџмента

Занимање : Директор Сектора одржавања и експлоатације

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Улица Липе 46, 21235 Темерин

Е-маил адреса : bkurilic@open.telekom.rs

Број мобилног телефона : 063/1057-275;064/8453-160

Број и датум одлуке : 740-09-01185/2015-22 од 2016-01-11

Курјачки (Ђуро ) Анкица

Година и место рођења : 1954 . - Нова Варош

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : Дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Сунчани кеј 31/1/1, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : ankicakurjacki@yahoo.com

Број мобилног телефона : 064/2184-849

Број телефона : 021/6350-803

Број и датум одлуке : 740-09-00700/2015-22 од 2015-08-20

Лазаревић (Михаило ) Радован

Година и место рођења : 1976 . - Котор Варос

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Железничка 13, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : advrasola@neobee.net; radovanlazarevic323@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/2340-626

Број телефона : 021/6615-242

Број и датум одлуке : 740-09-00276/2016-22 од 2016-08-15

Лазић (Милан ) Милица

Година и место рођења : 1989 . - Ужице

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Ханибала Луцића 8/2, 11000 Београд

Е-маил адреса : milica.lazic@odml.rs

Број мобилног телефона : 065/8647-918

Број и датум одлуке : 740-09-453/2017-22 од 2017-12-13

Лазић (Зоран ) Маја

Година и место рођења : 1981 . - Лебане

Факултет :

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Народног фронта 24, 16000 Лесковац

Е-маил адреса : majalazic81@gmail.com

Број мобилног телефона : 060/01234-21

Број и датум одлуке : 740-09-00250/2016-22 од 2016-05-19

Лазић Стефановић (Томислав ) Милана

Година и место рођења : 1965 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Капетан - Мишина 26, 11000 Београд

Е-маил адреса : milanalazicstefanovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/1130-934

Број и датум одлуке : 740-09-00666/2015-22 од 2015-08-20

Лазовић (Лазар ) Урош

Година и место рођења : 1982 . - Београд

Факултет : Факултет за образовање дипломираних правника и дипломираних економиста за руководеће кадрове у Новом Саду АЛФА Универзитета Београд

Звање : Дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Вукасовићева 56/3/16, 11000 Београд

Е-маил адреса : u.lazovic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 060/3247722

Број и датум одлуке : 740-09-271/2017-22 од 2017-08-11

Лакушић (Милутин ) Милован

Година и место рођења : 1963 . - Лесковац

Факултет : Економски факултет Универзитета у Приштини

Звање : дипломирани економиста; магистар политичких наука

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Војводе Влаховића 11В, 11000 Београд

Е-маил адреса : lakusic@ptt.rs ; lakusic2@gmail.com

Број мобилног телефона : 063204606

Број и датум одлуке : 740-09-150/2018-22 од 2018-04-17

Лалин (Милан ) Радован

Година и место рођења : 1958 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Ненада Митрова 1Б, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : radovan@lalinlaw.com

Број мобилног телефона : 063/503-101

Број и датум одлуке : 740-09-00054/2017-22 од 2017-04-20

Лацо (Иван ) Габријел

Година и место рођења : 1977 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Краља Петра 46, 11000 Београд

Е-маил адреса : gabrijel.laco@gmail.com

Број мобилног телефона : 066/925-6083

Број и датум одлуке : 740-09-615/2017-22 од 2017-12-25

Лекић (Бранислав ) Дубравка

Година и место рођења : 1980 . - Бела Црква

Факултет : Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање : дипломирани политиколог за међународне послове

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Краљице Јелене 12, 11000 Београд

Е-маил адреса : dubravka.l@hotmail.com

Број мобилног телефона : 060/5132-404

Број и датум одлуке : 740-09-00437/2016-22 од 2016-10-17

Лемајић Кишгеци (Радојица ) Радмила

Година и место рођења : 1977 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Секретар установе

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Косте Нађа 28, 21233 Ченеј

Е-маил адреса : lemajicr@gmail.com

Број мобилног телефона : 060/024-0277

Број и датум одлуке : 740-09-568/2016-22 од 2016-12-22

Лилић (Дејан ) Данијел

Година и место рођења : 1983 . - Пирот

Факултет :

Звање : специјалиста струковни инжењер пољопривреде за заштиту биља

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Паје Јовановића 7, 18300 Пирот

Е-маил адреса : danijellilic83@gmail.com

Број мобилног телефона : 0621884622

Број и датум одлуке : 740-09-217/2018-22 од 2018-05-24

Лимани (Шабан ) Лукман

Година и место рођења : 1968 . - Бујановац

Факултет : Висока школа примењених струковних студија у Врању

Звање : дипломирани струковни инжењер информатике

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима дискриминације,специјализована обука - Породична медијација,специјализована обука - Напредне вештине посредовања,специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Цара Лазара 11, 17520 Бујановац

Е-маил адреса : llukman-limani@hotmail.com

Број мобилног телефона : 063/429-291

Број и датум одлуке : 740-09-00218/2015-22 од 2015-09-24

Личина (Здравко ) Зорица

Година и место рођења : 1956 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Самостални саветник у Привредној комори Србије

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Милице Јанковић 5, 11000 Београд

Е-маил адреса : licinaz@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/5947-600

Број и датум одлуке : 740-09-00953/2015-22 од 2015-11-12

Ловрић (Милан ) Никола

Година и место рођења : 1960 . - Сомбор

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Извршни директор

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Максима Горког 33/5, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : nikola.lovric@sajam.net

Број мобилног телефона : 063/518-946

Број телефона : 021/456-639

Број и датум одлуке : 740-09-00383/2016-22 од 2016-08-15

Лончаревић (Душан ) Предраг

Година и место рођења : 1964 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у привредним споровима,специјализована обука - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Ратка Митровића 160, 11000 Београд

Е-маил адреса : predragdl@gmail.com

Број телефона : 064/113-0036

Број и датум одлуке : 740-09-00473/2015-22 од 2015-04-15

Лончаревић (Момчило ) Драгана

Година и место рођења : 1971 . - Прокупље

Факултет : Филолошки факултет Универзитета у Нишу

Звање : магистар филолошких наука

Занимање : Професор српског језика

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму,специјализована обука - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Ратка Митровића 160/16, 11000 Београд

Е-маил адреса : draganaloncarevic71@gmail.com

Број телефона : 064/2979-017

Број и датум одлуке : 740-09-00471/2015-22 од 2015-07-06

Лукић (Миливоје ) Драгослав

Година и место рођења : 1954 . - Аранђеловац

Факултет : Економски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Цара Душана 54, 34300 Аранђеловац

Е-маил адреса : lukid@ptt.rs

Број мобилног телефона : 063/664-404

Број телефона : 034/725-365;034/722-676

Број и датум одлуке : 740-09-00224/2016-22 од 2016-05-19

Лукић (Миле ) Марко

Година и место рођења : 1982 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Кнеза Вишеслава 36, 11000 Београд

Е-маил адреса : marko.lukic@nbs.rs

Број телефона : 0113027367

Број и датум одлуке : 7400-09-587/2017-22 од 2018-03-26

Љамић-Ивановић (Милорад ) Бранкица

Година и место рођења : 1964 . - Београд

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање : доктор техничких наука

Занимање : консултант за лични и организациони развој

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Патријарха Гаврила 14, 11000 Београд

Е-маил адреса : info@sinhronia.com

Број мобилног телефона : 063/244772

Број и датум одлуке : 740-09-548/2017-22 од 2017-11-20

Љубић Тодоран (Миломир ) Маринела

Година и место рођења : 1981 . - Панчево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Улица Чумићева 14, 26000 Панчево

Е-маил адреса : marinelaljubic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063/340-073

Број и датум одлуке : 740-09-00361/2016-22 од 2016-08-15

Љубица (Ивошевић ) Светлана

Година и место рођења : 1958 . - Вршац

Факултет : Филолошки факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Вукице Митровић 11, 11000 Београд

Е-маил адреса : d.i.s.ceca@gmail.com

Број мобилног телефона : 0613228840

Број и датум одлуке : 740-09-00211/2018-22 од 2018-06-15

Љубовић (Зејнил ) Нермина

Година и место рођења : 1957 . - Власеница

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Директор сектора за привредни систем

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава,специјализована обука - Напредне вештине посредовања,специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Дунавски кеј 19/3/31, 11000 Београд

Е-маил адреса : nermina.ljubovic@pks.rs

Број мобилног телефона : 066/8751-048

Број и датум одлуке : 740-09-00704/2015-22 од 2015-08-20

Мајер (Милан ) Жељко

Година и место рођења : 1960 . - Београд

Факултет : Рударско - геолошки факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани инжењер хидрогеологије

Занимање : дипломирани инжењер хидрогеологије

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Капетана Милоша Жуњића 3, 11000 Београд

Е-маил адреса : zeljkomajer@yahoo.com

Број мобилног телефона : 060/3430-242

Број телефона : 011/7430-242

Број и датум одлуке : 740-09-00053/2015-22 од 2015-04-15

Мајсторовић (Драган ) Марјана

Година и место рођења : 1979 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Жоржа Клеменсоа 18а/7/59, 11000 Београд

Е-маил адреса : marjana.majstorovic@outlook.com

Број мобилног телефона : 060/567-8023

Број и датум одлуке : 740-09-00417/2016-22 од 2016-10-17

Макојевић (Миломир ) Јована

Година и место рођења : 1983 . - Крагујевац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Воје Радића 5, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса : jmakojevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/2655416

Број и датум одлуке : 740-09-287/2017-22 од 2017-11-03

Максимовић (Љубомир ) Светлана

Година и место рођења : 1965 . - Крагујевац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : Дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Светозара Марковића 24, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса : zmaxico@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/108-2385

Број телефона : 034/302-448

Број и датум одлуке : 740-09-35/2017-22 од 2017-04-10

Максимовић (Величко ) Надица

Година и место рођења : 1965 . - Ужице

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Макензијева 46, 11000 Београд

Е-маил адреса : nadicamaksimovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/222-7873

Број и датум одлуке : 740-09-00134/2016-22 од 2016-04-08

Максимовић (Милан ) Вук

Година и место рођења : 1972 . - Београд

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани етнолог - антрополог

Занимање : Психо социјални саветник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Светог Саве 30, 11000 Београд

Е-маил адреса : vukmaxim@yahoo.com

Број телефона : 063/8-659-569

Број и датум одлуке : 740-09-00708/2015-22 од 2014-08-20

Максимовић (Слободан ) Ана

Година и место рођења : 1975 . - Јагодина

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирнаи правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Ђуре Јакшића 7/16, 35000 Јагодина

Е-маил адреса : jpstandard@ptt.rs

Број мобилног телефона : 062253130

Број и датум одлуке : 740-09-186/2018-22 од 2018-05-07

Малетић (Сава ) Стеван

Година и место рођења : 1976 . - Зрењанин

Факултет : Факултет за предузетни менаџмент „Браћа Карић“ у Новом Саду Универзитет „Браћа Карић“ - Београд

Звање : дипломирани инжењер за предузетни менаџмент

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Мише Димитријевића 7а, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : stevan.maletic@gmail.com

Број мобилног телефона : 065/2042-757

Број телефона : 021/3006-473

Број и датум одлуке : 740-09-00093/2016-22 од 2016-03-28

Малешев (Ристе ) Јелена

Година и место рођења : 1990 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник, мастер права

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Породична медијација,специјализована обука - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Lasla Gala 1, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : advokat.jelenamalesev@gmail.com

Број мобилног телефона : 065/69-629-59

Број и датум одлуке : 740-09-724/2016-22 од 2017-02-17

Мандић (Драгутин ) Лидија

Година и место рођења : 1989 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Мастер правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Др Ивана Рибара 178/2/12, 11000 Београд

Е-маил адреса : lidijamandic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 065/99-77-808

Број и датум одлуке : 740-09-132/2017-22 од 2017-05-31

Марановић - Николић (Бранислав ) Слађана

Година и место рођења : 1975 . - Мајданпек

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани социолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Нема улице бб, 12242 Нересница

Е-маил адреса : sladjana.maranovic75@gmail.com

Број мобилног телефона : 061/2460-086

Број и датум одлуке : 740-09-00930/2015-22 од 2015-09-30

Маринковић (Љубиша ) Ана

Година и место рођења : 1980 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Здравка Челара 8/4, 11000 Београд

Е-маил адреса : ana.marinkovic@ymail.com

Број мобилног телефона : 064/2968898

Број и датум одлуке : 740-09-00474/2016-22 од 2016-11-15

Маричић (Војислав ) Драган

Година и место рођења : 1970 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитета Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : јавни извшитељ

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Владике Ћирића 18/3/6, Нови Сад

Е-маил адреса : izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638480825

Број телефона : 021822297

Број и датум одлуке : 740-09-417/2018-22 од 2018-06-25

Марјановић (Никола ) Вања

Година и место рођења : 1969 . - Станишић

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани психолог

Занимање : Психолог

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука; специјализована обука - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Стапарски пут 13С/4/13, 25000 Сомбор

Е-маил адреса : vanja.marjanovic@sbb.rs

Број мобилног телефона : 064/2481-535

Број телефона : 025/416-457

Број и датум одлуке : 740-09-1063/2015-22 од 2015-12-14

Марков (Слободан ) Горан

Година и место рођења : 1970 . - Зрењанин

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : основна обука;

Адреса : Тозе Марковића 7, 23000 Зрењанин

Е-маил адреса : gmarkov2@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/2554-789

Број и датум одлуке : 740-09-00053/2016-22 од 2016-03-07