На основу члана 472. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 106/15, 106/16- аутентично тумачење, 113/17- аутентично тумачење, 54/19 и 9/20 – аутентично тумачење) и члана 8. Правилника о испиту за јавног извршитеља („Службени гласник РС“, бр. 58/16), Министарство правде објављује Оглас за пријављивање кандидата за полагање испита за јавног извршитеља.

Можете преузети текст огласа.