Јавни конкурс за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења је спровела Комисија Министарства правде сачињена од представника релевантних институција. На предлог комисије, Влада је на седници одржаној 30. јуна 2016. године донела решење о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења.

Овај конкурс је резултат примене посебних мера нашег Акционог плана за борбу против корупције. Тим планом предвиђено је да се спроведе централизација кроз формирање јединственог обрачуна за прикупљање средстава од одлагања кривичног гоњења.

Можете погледати списак и опис пројеката којима је,  на предлог комисије, Влада на седници одржаној 30. јуна 2016. године решењем доделила средства.