Информатор о раду

Информатор о раду Управе за извршење кривичних санкција за 2020. годину

Информатор о раду Управе за извршење кривичних санкција за 2019. годину

Информатор о раду Управе за извршење кривичних санкција за 2018. годину

Информатор о раду Управе за извршење кривичних санкција за 2017. годину

Информатор о раду Управе за извршење кривичних санкција за 2017. годину

Информатор о раду Управе за извршење кривичних санкција за 2016. годину

Информатор о раду Управе за извршење кривичних санкција за 2015. годину