Именик Министарства правде

Министарство правде

 

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд 

ПИБ: 108510096

Матични број: 17855204

Шифра делатности: 8411,  делатност државних органа 

Послови Министарства правде обављају се и у просторијима у Београду у Палати Србија, Михајла Пупина број 2. Број телефона: 011 / 7 - 858 - 000

Ел. пошта: kontakt@mpravde.gov.rs
СМС поруке: 065 / 9 - 858 - 000
Скајп: pravdars