Упутство за унапређење медијације у Републици Србији по Закону о посредовању у решавању спорова

Упутство за унапређење медијације у Републици Србији по Закону о посредовању у решавању спорова које су дана 28.06.2017. године заједнички донели председник Врховног касационог суда и Високог савета судства и министар правде Републике Србије а ради подстицања предузимања системских мера од стране судова у циљу подршке овом алтернативном начину решавања спорова можете преузети овде. Превод упутства на енглески језик можете преузети овде.