Извештај о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина

На седници одржаној 22. јануара 2018. године, Радно тело за праћење спровођења Националне стратегије за процесуирање ратних злочина усвојило је први Извештај о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина.