Коментари на радни текст амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије

Коментари на радни текст амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије

Адвокатска комора Србије

Адвокати Срђан Сикимић и Мирјана Јовановић Томић

Академска мрежа за владавину права ROLAN

Алумни клуб Правосудне акадeмије

Асоцијација правосудних саветника

Бошњачко национално веће

Велизар Гајинов

Високи савет судства

Врховни касациони суд

Директор Правосудне академије Ненад Вујић

Државно веће тужилаца

Друштво судија Србије

Ђорђе Комленски

„EcoFire“

ЈУКОМ

Милоје Ранковић

Мохора Дору

Мрежа правника Србије

Основни суд у Пожеги

Професор Владан Кутлешић

Професор Небојша Шаркић

Републичко јавно тужилаштво

Савез војвођанских Мађара

Савет за борбу против корупције

Судије Апелационог суда у Крагујевцу

Судијски помоћници Апелационог суда у Крагујевцу

SOPOS

Транспарентност Србија

Удружење грађана „Истина Тамарини закони“

Удружење за заштиту уставности и законитости

Удружење судија прекршајних судова

Удружење судијских и тужилачких помоћника

Удружење тужилаца, Београдски центар за људска права, ЈУКОМ

Форум судија Србије

ФХП

ФЦД

ЦЕПРИС