Уверење о прописима (Certificat de coutume)

Министарство правде је, на основу члана 106. Закона о решавању сукоба закона са прописима других земаља, надлежно за издавање уверења о прописима који важе или који су важили у Републици Србији (Certificat de coutume), ради њихове употребе пред органима стране државе.