Група за интерну ревизију Министарства, судова и јавних тужилаштава

Група за интерну ревизију Министарства, судова и јавних тужилаштава обавља послове интерне ревизије Министарства и органа управе у саставу Министарства, осим Управе за извршење кривичних санкција и интерну ревизију судова и јавних тужилаштава у складу са надлежношћу Министарства утврђену законом, који се односе на:

-          оперативно планирање, организовање и извршење задатака ревизије, односно тестира, анализира и оцењује све пословне функције;

-          вршење провере примене закона и поштовања правила интерне контроле, оцену система интерних контрола у погледу адекватности, успешности и потпуности, ревизију начина рада која представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције, у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности;

-          вршење ревизије коришћења средстава ЕУ и других међународних организација;

-          давање савета и стручних мишљења када се уводе нови системи и процедуре, израду извештаја о налазу интерне ревизије са одговарајућим мишљењима и оценама; обавља и друге послове неопходне да би се остварила сигурност у погледу функционисања система интерне ревизије и друге послове из делокруга Групе