Одсек за интерну ревизију

Одсек за интерну ревизију обавља послове:

-          интерне ревизије Министарства, органа управе у саставу Министарства и интерну ревизију судова и јавних тужилаштава у складу са надлежношћу Министарства утврђену законом, који се односе на оперативно планирање, организовање и извршење задатака ревизије, односно тестира, анализира и оцењује све пословне функције у складу са Међународним стандардима интерне ревизије и прописима којима се уређује интерна ревизија у Републици Србији;

-          провере примене закона и поштовања правила интерне контроле;

-          оцене система интерних контрола у погледу адекватности, успешности и потпуности, ревизију начина рада која представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције, у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности;

-          ревизије коришћења средстава ЕУ и других међународних организација;

-          саветовања и давања стручног мишљења када се уводе нови системи и процедуре;

-          израде извештаје о налазу интерне ревизије са одговарајућим мишљењима и оценама;

-          друге послове неопходне да би се остварила сигурност у погледу функционисања система интерне ревизије, као и друге послове из делокруга Одељења.

У Одсеку за интерну ревизију образују се следеће уже унутрашње јединице:

            1. Група за интерну ревизију Министарства, судова и јавних тужилаштава

            2. Група за интерну ревизију Управе за извршење кривичних санкција

 

Руководилац: шеф Одсека Снежана Нетковић

 

Контакт телефон: 011/3620 616