Сектор за међународну правну помоћ

Сектор за међународну правну помоћ обавља послове који се односе на: 

- међународну правну помоћ у грађанским и кривичним стварима и међународну сарадњу у области правосуђа;

- развој и унапређење међународне правне помоћи;

- прати стање и примену прописа у вези са међународном правном помоћи и припрема одлуке;

- даје обавештења и мишљења из области међународне правне помоћи;

- прати примену прописа и међународних уговора и указује на потребу нормативног уређивања појединих питања међународне правне помоћи и сарадње са међународним судовима и међународним организацијама;

-  прати прописе ЕУ и њихову усклађеност са домаћим прописима;

- обавља студијско-аналитичке и информационе послове из области међународне правне помоћи и међународне сарадње;

- учествује у изради закона и других прописа, закључивању билатералних међународних уговора, као и приступање мултилатерлним међународним конвенцијама 

Телефон: 011 7858 000 

Руководилац: Помоћник министра Никола Наумовски