Консултације у вези са изменом Устава Републике Србије у делу који се односи на правосуђе

Министарство правде у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом спровело је у периоду од 22. маја до 30. јуна 2017. године консултације у вези са изменама Устава Републике Србије у делу који се односи на правосуђе.

У циљу обезбеђивања широког консултативног процеса и укључивања свих заинтересованих актера у јавну дебату, прва фаза консултативног процеса обухватила је прикупљање предлога и сугестија за идентификовање уставних одредби које се односе на правосуђе, а које је потребно изменити, као и достављање конкретних предлога за измену са њиховим јасним образложењем. Укупно 15 организација цивилног друштва/мрежа организација се одазвало овом позиву и њихови предлози налазе се у наставку.

Министарство правде и Кaнцeлaриja зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм oргaнизoвaћe у наредном периоду и округли сто са организацијама цивилног друштва на коме ће се ближе разматрати пристигли предлози, а о чему ће организације бити благовремено обавештене.

Пристигли предлози организација:

Aкадемска мрежа за владавину права ROLAN

Центар за правосудна истраживања

Друштво судија Србије

Еколошки покрет Врбаса

Европски покрет у Србији

Есигурност

Мрежа организација за децу Србије

Покрет слободних грађана

Синдикат незапослених

Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, Београдски центар за људска права, Комитет правника за људска права

Удружење судијских и тужилачких помоћника Србије

Женска платформа за развој Србије

Транспарентност Србија

Асоцијација правосудних саветника Србије

Агенција за реституцију

Проф. др Небојша Шаркић