Полугодишњи извештај о обављеним посредовањима

У оквиру Члан 34. став 1. тачка 5. Закона о посредовању у решавању спорова ("Сл. гласник РС", бр. 55/2014) прописује да је посредник дужан да Министарству правде поднесе годишњи извештај о обављеним посредовањима који садржи податке о врсти спорног односа, месту у којем је спроведен поступак посредовања и начину окончања поступка посредовања, уз поштовање начела поверљивости. 

Како подношење годишњих извештаја није довољно ради благовременог сагледавања развоја система медијације у Србији, нити за извештавање Европске комисије о релевантној статистици, што је наша обавеза у оквиру процеса европских интеграција у Преговарачком поглављу 23, молимо Вас да поднесете Полугодишњи извештај о обављеним посредовањима коришћењем формулара који је доступан путем следећег линка.  

Формулар је израђен ради ефикасније и квалитетније обраде података а његово попуњавање захтева највише пет минута Вашег времена. Молимо за повратне информације што је пре могуће, а најкасније до понедељка, 15. јула 2019. године.Молимо Вас да попуните формулар искључиво уколико сте спроводили поступке медијације у току 2019. године, закључно са 30.06.2016. године.