Нова верзија радног текста Стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године (јул 2019.године)

Након спроведеног консултативног процеса, Министарство правде објављује нову верзију радног текста Стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године, која је измењена у складу са пристиглим коментарима и сугестијама, као и Извештај о току и резултатима обављених консултација са заинтересованим актерима