Полугодишњи извештај Преговарачке групе за Поглавље 23 за трећи и четврти квартал 2018. године