Извештај бр. 2/2017 о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23