Извештај о извршењу буџета за период од 01.01.2019. године до 30.09.2019. године