Преглед планираних и реализованих средстава у 2018. години