Преглед планираних и реализованих средстава у 2017. години