Профил наручиоца

Набавка канцеларијског намештаја и расвете за потребе Министарства правде- бр 12/2021

Каско осигурања службених возила марке BMW и PEUGEOT - редни број 11/2021

Основно осигурање службених возила марке BMW и PEUGEOT - број 10/2021

Израда нацрта акта о безбедности информационо-комуникационог система министарства правде, израда стратегије развоја електронског правосуђа и спровођење обука у области стандарда - бр.34/2020

 о

Рачунарска опрема и материјал за потребе Министарства правде – бр. 9/2021

Услуга превођења за стране јеѕике 8/2021

Поклони за потребе репрезентације– бр. 7/2021

Израда техничке документације за реконструкцију зграде Основног суда у Убу – бр. 5/2021

Означавање објекта правосудних органа у Крагујевцу– бр. 4/2021

Одржавање и унапређење апликације SAPS– бр. 32/2020.

Технички пријем објекта правосудних органа у Крагујевцу- број 3/2021

Набавка намештаја и друге опреме за потребе правосудних органа у Крагујевцу- бр.2/2021

Извођење радова на постављању звучне баријере на објекту "Палата правде" у Београду – бр. 1/2021

Оквирни споразум који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа – услуга мобилне телефоније - централизована јавна набавка број 4/2020

Проширивање функционалности инфраструктурне платформе за интероперабилност и система еСуд и одржавање и унапређење сервиса централизоване електронске огласне табле судова ЈН 33/2020

Успостављање и одржавање сервиса за електронско слање података државним органима - ЈН 31/2020

Оквирни споразум који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа – набавка радних станице тип 2 (Партија 2) - централизована јавна набавка број 2/2020

Израда техничке документације за решавање смештајно-техничких проблема правосудних органа у Нишу - ЈН 25/2019

Јавна набавка радова на изградњи зграде правосудних органа у Крагујевцу, ЈН 13/2018

Израда техничке документације за реконструкцију зграде правосудних органа у Убу - ЈН 30/2020

Oдржавање и даљи развој информационог система за надзор над радом правосудних професија - ЈН 28/2020

Одржавањe и унапређење апликације Лурис - ЈН 29/2020

Проширење функционалности система за обједињено извештавање и складиштење података правосудних органа - ЈН 27/2020

Извођење радова на адаптацији и текућем одржавању дела касарне „Филип Кљајић“ у Нишу за потребе правосудних органа у Нишу – 1. фаза - редни број 31/2019


Радови на постављању звучне баријере на објекту Палата правде у Београду - ЈН 25/2020

Oдржавање и унапређење апликације за вођење предмета у основним и прекршајним судовима -
ЈН 26/2020

Контакт центар и софтвер за прву линију подршке за ИКТ системе у правосуђу - ЈН 24/2020

Јавна набавка услуга - одржавање система УНИДОКС - ЈН 23/2020

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ на основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа – набавка горива и мазива – Evro Premium BMB 95 (Партија 2) - централизована јавна набавка број 1/2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ nа основу Оквирног споразума који је закључила Управа за заједничке послове републичких органа – набавка горива и мазива – Evro Premium BMB 95 (Партија 2) - централизована јавна набавка број 1/2019

Одржавање серверске опреме у дата центрима судова и јавних тужилаштава, ЈН 22/2020

Јавнa набавкa услуга - одржавање апликације САПО уз припрему миграције на нови систем - ЈН 21/2020

Набавка намештаја за потребе правосудних органа у Нишу - ЈН 20/2020

Успостављање доменске инфраструктуре у јавним тужилаштвима - ЈН 19/2020

Извођење радова на машинским инсталацијама дела касарне „Филип Кљајић“ у Нишу за потребе правосудних органа у Нишу - ЈН 18/2020

јавни позив - посредовање при куповини авио карата и резервацији хотелског смештаја за службенa путовања у иностранство - ЈН 17/2020

Отворени поступак јавне набавке услуга - одржавање и унапређење система за вођење регистара у правосуђу - ЈН 16/2020

Oтворени поступак јавне набавке услуга - увођење система аутоматизације процеса – Robotic Process Automation - ЈН 15/2020

Јавнa набавкa услуга у конкурентном поступку са преговарањем - одржавање и унапређење система за вођење регистара у правосуђу - ЈН 14/2020

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда јавне набавке услуга - одржавање NexTBIZ софтвера - ЈН 13/2020

Одржавање и унапређење апликације за судску праксу у судовима - ЈН 12/2020

Одрживи развој портала, интернет презентација и електронске поште у надлежности Министарства правде - Јн 11/2020