Одељење за међународну правну помоћ

Одељење за међународну правну помоћ обавља послове сарадње у области:  

-        међународне правне  помоћи у грађанским и кривичним стварима;

-        уступање и преузимање кривичног гоњења окривљених лица;

-        расписивање међународних потерница и  издавање окривљених и осуђених лица;

-        извршење страних кривичних пресуда и трансфер осуђених лица;

 -        поступање у предметима грађанско-правних аспеката међународне отмице деце;

 -        давање обавештења о прописима;

 -        давање објашњења о узајамности;

 -        овера исправа за употребу у иностранству; обавља послове сарадње са међународним организацијама;

 -        обавља послове у вези са припремом и закључивањем и чувањем међународних уговора из области међународне правне помоћи и приступања међународним вишестраним уговорима;

 -        обавља и друге послове из области правосуђа и међународне правне помоћи;

 

У Одељењу за међународну правну помоћ образују се следеће уже унутрашње јединице:

- Одсек за међународну правну помоћ у грађанским стварима

- Одсек за међународну правну помоћ у кривичним стварима 

Руководилац: начелник Одељења Милованка Говедарица