Група за координацију спровођења Националне стратегије за борбу против корупције

Група за координацију спровођења Националне стратегије за борбу против корупције обавља послове који се односе на:

-          учешће у припреми Стратегије и Акционог плана;

-          праћење спровођења Стратегије и Акционог плана;

-          координацију и повезивање органа који примењују Стратегију;

-          прикупља извештаје органа у вези са спровођењем Стратегије;

-          организује консултативне састанке представника органа у вези са спровођењем Стратегије и Акционог плана;

-          учествује у припреми и спровођењу пројеката из ове области;

-          остваривање сарадње са међународним институцијама које се баве борбом против корупције;

-          праћење прописа и стандарда који се односе на ову област;

-          учешће у припреми прописа који се односе на уређивање области борбе против корупције и друге послове из делокруга Групе

Контакт телефон: 011/363-1779