Председница Комитета правника за људска права Катарина Голубовић (YUCOM) изјавила је приликом посете Казнено-поправном заводу у Панчеву да је та организација заинтересована за још интензивнију сарадњу и покретање нових пројеката са Управом за извршење кривичних санкција.

Голубовић је том приликом поклонила 500 књига библиотеци овог завода, чији фонд сада има 4.000 наслова.

Управник КПЗ-а Дејан Бакић навео да је реч о новом заводу који је отворен 2018. године, са библиотекарским фондом који се непрестано допуњује књижевном и стручном литературом.

Бакић је указао да осуђена лица имају на располагању и правне прописе - Кривични законик, Закон о кривичном поступку, Закон о извршењу кривичних санкција, као и подзаконска акта и приручнике које је Управа за извршење кривичних санкција израдила уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији.

Осим белетристике, сви заводи поседују и правну литературу како би осуђеници имали приступ законским документима који регулишу њихова права и обавезе. Материјал је преведен на више страних језика и језике националних мањина како би се спречила евентуална дискриминација због могуће језичке баријере.

Заводи поседују завидан библиотекарски фонд који броји неколико десетина хиљада књига, а од тога највећи казнено-поправни заводи имају више од 40.000 наслова - КПЗ у Сремској Митровици 14.100 књига, завод у Пожаревцу (Забели) 13.500, Ниш 5.500, КПЗ у Београду 4.000, а Окружни затвор у Београд 3.550.

УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ  КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА