Министарка правде Маја Поповић донела је решење на основу кога ће државни службеници и намештеници у судовима и јавним тужилаштвима широм Србије добијати 5.500 динара по месецу.

Исплата ће почети у наредних 10 до 12 дана.

Министарка Поповић донела је решење о новчаној накнади на основу закључка Владе Србије од 4. Фебруара, донетог у циљу побољшања материјалног положаја и услова рада тог дела запослених у правосуђу.

Средства су обезбеђена из прихода оствареног наплатом судских такси.

"На основу Посебног колективног уговора за државне органе прописано је да запосленима у судовима и јавним тужилаштвима, осим запосленима који у складу са одредбама Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције и Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, остварују право на увећану плату, могу се од прихода оствареног наплатом судских такси у складу са Законом о судским таксама, вршити месечне исплате на име побољшања материјалног положаја и услова рада", наведено је у решењу које је потписала министарка.

Средства ће добро доћи онима који имају мања примања, рекла је министарка и оценила да исплата новчане накнаде од 5.500 динара по месецу представља континуитет настојања у циљу побољшања материјалог положаја запослених.