Представници Министарства правде, Јавнобележничке коморе и пројекта „ЕУ уз правду – подршка поглављу 23“ који финансира ЕУ, одржали су дводневни састанак на тему отклањања недоумица у примени јавнобележничке тарифе. Дефинисани су правци будућих измена и допуна овог подзаконског акта, али и релевантна мишљења у вези са питањима у којима је оцењено да није нужно интервенисање у нормативном смислу. 

 Пројекат ЕУ овим успешно наставља реализацију прве компоненте Пројекта „ЕУ уз правду – подршка поглављу 23“ у оквиру радног плана за чију реализацију је намењен будући двогодишњи период.